Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Komisijos, tarybos

 

Komisijos, tarybos
pavadinimas

Pirmininko vardas, pavardė,
tel.,
el. paštas

Nariai

Bendruomenės sveikatos
taryba

Lina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Romas Atkočaitis
Dalė Leliukienė 
Irena Banevičiūtė
Danutė Laivienė
Ona Granickienė
Alma Mackevičienė
Janina Samušienė
Snieguolė Zavadskienė

Bendruomeninė
vaiko teisių apsaugos
taryba

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Danutė Laivienė, pavaduotoja
Virginija Čerkauskienė, sekretorė
Lina Balčiūnienė 
Deimantė Banaitienė
Daiva Ignotaitė
Stasys Jokubauskas
Laima Kareivienė
Reda Každailienė
Marytė Lencienė
Modesta Pobrėžienė
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Laura Šumskienė
Vaida Linikienė 
Sniegena Urbelienė
Simona Žilinskienė

Šeimos komisija

Virginija Čerkauskienė
Tel. (8 427) 69069
Mob. 8 659 92521
El. p. virginija.cerkauskiene@kelme.lt

Ona Granickienė
Saulius Mockus
Indrė Skirmantaitė
Rita Levickienė
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Mindaugas Grigalius
Lina Šimkevičienė

Specialiojo daugiabučių
namų savininkų bendrijų
rėmimo fondo taryba

 

Salomėja Ramanauskienė
Pranas Laurutis
Laima Petrauskienė
Vytautas Sakalauskas

Etikos komisija
Komisijos nuostatai

Dalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26368
El. p. daliabalciuniene5@gmail.com

Rimantas Motuzas
Ramūnas Baranauskas
Jolanta Dausinienė
Valdemaras Markevičius 
Stasys Lekšas
Irena Sabaliauskienė

Eismo saugumo
komisija

  Vidas Račas (pavaduotojas)
Gytis Juchnevičius
Alvydas Gerbenis
Romas Atkočaitis
Jolanta Dausinienė
Genadijus Lukminas
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas

Garbės piliečio vardo suteikimo
ir garbės ženklo „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“ skyrimo
kandidatų atrankos komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Emilija Kvietkuvienė
Gintautas Astašauskas
Sonata Venckienė

Neįgaliųjų reikalų
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Janina Samušienė (pavaduotoja)
Sigita Butnorienė
Danutė Laivienė
Darijus Januška
Elena Kančiauskaitė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Raimonda Monstvilaitė
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Erminijus Simonavičius

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Arūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Marytė Lencienė
Rokas Laurinaitis
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė

Nevyriausybinių organizacijų taryba  

Algimantas Armonas
Janina Samušienė
Dalia Viliūnienė
Nelė Želvienė
Nerijus Peleckis
Dalia Skardžiuvienė
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Egidijus Ūksas

Jaunimo reikalų
taryba
Nuostatai

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. paštas albertasbrazas@gmail.com

Kęstutis Bilius
Virginija Čerkauskienė
Rita Grišienė
Eugenijus Jafimovas
Domantas Ivanauskas
Deimantė Šaulytė
Danutė Laivienė
Justina Leščiauskytė
Dalia Viliūnienė
Artiom Veselov
Vilija Virbickė

Antikorupcijos
komisija

Vincas Metrikis
Mob. 8 682 21100
El. p. vincas.metrikis@gmail.com

Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Rimantas Motuzas 
Virgilija Kybartienė
Irena Sabaliauskienė
Tomas Savickas

Kultūros ir meno
taryba

 

Stasys Jokubauskas
Egidijus Ūksas
Sonata Venckienė
Nomeda Jokubauskienė
Algimantas Armonas
Asta Barčiauskienė
Kęstutis Bilius
Rita Grišienė
Ona Granickienė
Danutė Žalpienė
Emilija Kvietkuvienė

Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Rima Rimdeikienė (sekretorė)  
Stasys Jokubauskas
Albertas Brazas
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė

Komisija literatūrinėms
premijoms skirti,
leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Sonata Venckienė (pirmininko pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Danguolė Garnienė
Valerija Puišienė
Ona-Laima Gudzinevičiūtė
Daiva Stonienė
Emilija Kvietkuvienė
Rita Grišienė
Alma Paulauskienė
Vytautas Šimkūnas

Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio
minėjimo Kelmės rajone
komisija

Egidijus Ūksas
Mob. 8 672 06 671
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt

Sonatas Venckienė (sekretorė)
Danutė Laivienė
Ramūnas Baranauskas
Albertas Brazas
Ona Granickienė
Danutė Žalpienė
Rita Grišienė
Nomeda Jokubauskienė

Narkotikų kontrolės
komisija

Stasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt

Laimutė Urbelienė
Irena Banevičiūtė
Raimonda Blužienė
Danutė Laivienė
Reda Každailienė
Stasys Lekšas
Romualda Liaudanskienė
Alma Mackevičienė
Audronė Palubinskienė
Vaida Samušienė
Danguolė Teišerskienė
Artūras Valčiukas
Sonata Venckienė

Nuolatinė statybos
komisija

 
Tel. (8 427) 69 070

Konkrečių institucijų atstovai

Savivaldybės peticijų
komisija

Egidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 672 06 671
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt

Danutė Laivienė -
pirmininko pavaduotoja
Petras Barakauskas  
Stanislovas Baltrušaitis  
Arūnas Kasparavičius

Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos
priežiūros komisija

 

Tomas Adomaitis 
Albertas Brazas
Vygandas Každailis 
Danutė Laivienė
Zenonas Mačernius
Albertas Meškauskas 
Saulius Mockus
Rimantas Motuzas 
Tomas Savickas 
Laima Tyliutė 
Vilija Virbickė

Smulkių ir vidutinių ūkių
plėtros programos
administravimo komisija

Stanislovas Baltrušaitis
Mob. 8 655 28866

Kristina Balsienė  
Vytautas Barkauskas
Rimas Bertašius 
Albertas Brazas 
Joana Miliauskienė
Vytautas Vaičikauskas

Socialinės paramos
klausimams spręsti
komisija

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Reda Každailienė -
pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė -
sekretorė
Arūnas Kasparavičius
Marytė Lencienė  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė

Strateginio planavimo
komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Albertas Brazas –
pimininko pavaduotojas
Danutė Laivienė
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Zenonas Mačernius
Reda Mažonavičienė
Rimantas Motuzas
Egidijus Ūksas

Studijų rėmimo programos
taryba

Albertas Brazas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertasbrazas@gmail.com

Dalia Balčiūnienė  
Vilija Virbickė
Reda Každailienė
Stasys Jokubauskas
Levonė Enzelienė 
Egidijus Ūksas

Finansinės paramos visuomeninėms
organizacijoms
rėmimo komisija
(Darbo reglamentas)

 

Ramūnas Baranauskas
Egidijus Ūksas
Jadzė Gaupšienė
Lina Mikalajūnaitė    
Saulius Mockus
Salomėja Ramanauskienė
Irena Sabaliauskienė
Janina Samušienė
Danutė Laivienė
Nelė Želvienė

Komisija valstybės turtui
pripažinti nereikalingu
arba netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašyti ir likviduoti

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Genadijus Šumskis
Vida Žalpienė

Etninės kultūros
išsaugojimo ir plėtros taryba

Egidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 672 06 671
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt

Sonata Venckienė (pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Nomeda Jokubauskienė
Lina Mikalajūnaitė
Agnė Buchaitė
Danutė Žalpienė
Dalia Miliauskienė
Roma Kančiauskienė
Martynas Dzimidas
Rita Ščiglinskienė

Atminimo įamžinimo komisija

 

1. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
2. Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
4. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūrą;
5. Savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;
6. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūros paveldą;
7. Savivaldybės administracijos vyriausiasis kalbos tvarkytojas;
8. Kelmės krašto muziejaus direktorius;
9. Kelmės kultūros centro direktorius.

Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Ramūnas Baranauskas
Saulius Mockus
Stasys Jokubauskas
Vidmantas Kizis

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: