Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2018-08-30 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2018-08-30 T1-283 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti papildomą susitarimą prie 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutarties „Papildomas susitarimas prie 2017 m. balandžio 21 d. bendradarbiavimo sutarties, kuriant ir įveiklinant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą Šiaulių apskrities teritorijoje Nr. B-31-(114)“ patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-30 T1-282 Dėl susitarimo dėl darbo sutarties su Algirdu Samulioniu nutraukimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-21 T1-281 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-21 T1-280 Dėl Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-21 T1-279 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-21 T1-278 Dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-21 T1-277 Dėl kitų inžinerinių statinių – aikštelių, esančių Visgirdų kaime, Vaiguvos seniūnijoje, Kelmės rajone, viešo nuomos konkurso
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-20 T1-276 Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-275 Dėl Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-274 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl viešosios prekybos vietos, skirtos prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės mieste, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-273 Dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-272 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-271 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl pritarimo dalyvauti Kelmės miesto vietos veiklos grupės asociacijos „Kelmės miesto VVG“ veikloje“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-270 Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-269 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ nustatymo
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-268 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-267 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-17 T1-266 Dėl Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-265 Dėl Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Komisijos sudėtis
Komisijos nuostatai
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-264 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros centro stogo“
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-263 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos stogo“
Aiškinamasis raštas
2018-08-17 T1-262 Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-17 T1-261 Dėl pritarimo pasirašyti sutartį
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-16 T1-260 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaitos aiškinamasis raštas
Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita
Finansinių ataskaitų rinkinys, 1 dalis
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2 dalis 
Finansinių ataskaitų rinkinys, 3 dalis
Audito ataskaita
Audito išvada
2018-08-16 T1-259 Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-16 T1-258 Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-16 T1-257 Dėl Kelmės rajono savivaldybės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Sklypų sąrašas
2018-08-16 T1-256 Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-14 T1-255 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-14 T1-254 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje
Aiškinamasis raštas
2018-08-14 T1-253 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudėties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2018-08-14 T1-252 Dėl pastato perdavimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-14 T1-251 Dėl patalpų perdavimo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklai 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-14 T1-250 Dėl mokymo įstaigų naudojamo valstybės turto nurašymo 
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2018-08-13 T1-249 Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-13 T1-248 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo 
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
2018-08-13 T1-247 Dėl katilinės pastato nuomos sutarties pratęsimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-08-13 T1-246 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Liolių pagrindinėje mokykloje
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-13 T1-245 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje
Aiškinamasis raštas
2018-08-13 T1-244 Dėl grupių skaičiaus 2018–2019 mokslo metais nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų Muzikos skyriuose
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-13 T1-243 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje
Aiškinamasis raštas
2018-08-13 T1-242 Dėl klasių ir grupių skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-13 T1-241 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje
Aiškinamasis raštas
2018-08-13 T1-240 Dėl teritorijos, esančios Lupikų kaime, Kukečių seniūnijoje, Kelmės rajone, priskyrimo visuomenės poreikiams
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-08-13 T1-239 Dėl Kelmės r. sav. Šaukėnų sen. Aunuvėnų ir Vaišlaukio kaimų Bažnyčios gatvių pavadinimų patvirtinimo ir Vidsodžio kaimo Bažnyčios gatvės pavadinimo panaikinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas - Aunuvėnų Bažnyčios g.
Priedas - Vaišlaukio Bažnyčios g.
2018-08-13 T1-238

Dėl Kelmės r. sav. Šaukėnų sen. Aunuvėnų ir Vidsodžio kaimų Malūno gatvių ir Aunuvėnų, Vaišlaukio ir Vidsodžio kaimų Luokės gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas - Aunuvėnų Luokės g.
Priedas - Aunuvėnų Malūno g.
Priedas - Vidsodžio Luokės g.
Priedas - Vidsodžio Malūno g.
Priedas - Vaišlaukio Luokės g.

2018-08-13 T1-237 Dėl grupių komplektavimo VšĮ Kelmės sporto centre 2018–2019 mokslo metais
Aiškinamasis raštas
2018-08-13 T1-236 Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą
Aiškinamasis raštas
2018-08-01 T1-235 Dėl kandidatūros teikimo apdovanoti Auksinės krivūlės riterio ženklu 

 

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: