Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2018-03-29 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2018-03-21 T1-114 Aiškinamasis raštas
Gineikių planas
Dievonių planas
Verpenos planas
2018-03-20 T1-113 Dėl viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 2017 metų veiklos, finansinės, vadovo veiklos ataskaitų ir 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaitų aiškinamasis raštas
Audito išvada
Veiklos rezultatų ataskaita
Balansas
Veiklos ataskaita
Vadovo ataskaita
Planas
2018-03-20 T1-112 Dėl Viešų konkursų į Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-20 T1-110 Dėl Viešosios įstaigos Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro įstatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-20 T1-109 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdymo organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2018-03-19 T1-108 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-294 „Dėl Kelmės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ 4.2 ir 4.3 punktų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-19 T1-107 Dėl Viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-16 T1-106 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos 2017 m. veiklos ataskaitų patvirtinimo 
Mero ataskaita 
Tarybos ataskaita 
2018-03-16 T1-105 Dėl viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas 
2018-03-16 T1-104 Dėl Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos narių susitikimų su rajono gyventojais 2018 m. balandžio mėnesį grafiko patvirtinimo 
Grafikas
2018-03-16 T1-103 Dėl Viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas 
2018-03-16 T1-102 Dėl Viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro įstatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas 
2018-03-15 T1-101 Dėl Kelmės rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Taisyklės 
2018-03-15 T1-100 Dėl Viešosios įstaigos Šaukėnų ambulatorijos įstatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-99 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Ataskaita

2018-03-14 T1-98 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėties pakeitimo 
2018-03-14 T1-97 Dėl priemokos nustatymo Daivai Bružienei
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-96 Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo  
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-95 Dėl Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-03-14 T1-94 Dėl Šeimų parko vardo suteikimo Kiaunorių kaimo parkui
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-93 Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vertinimo kriterijų
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-92 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-91
2018-03-14 T1-90 Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-89 Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-88 Dėl Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos sporto salės nuomos įkainio patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-87 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-03-14 T1-86 Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo 
Aiškinamasis raštas
Išvada
2018-03-14 T1-85 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-34 (E) „Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-84 Aiškinamasis raštas
2018-03-14 T1-83 Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose
Aiškinamasis raštas
l/d „Kūlverstukas“
Krizių centro
Vaiko ir šeimos gerovės centro
Socialinių paslaugų centro
Liolių socialinės globos namų
Liolių socialinės globos namų (integralios pagalbos)
2018-03-13 T1-82 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
VŠĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 2017 metų veiklos ataskaita
2018-03-13 T1-81 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“
Aiškinamasis raštas
2018-03-13 T1-80 Dėl Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-03-13 T1-79 Dėl klasių ir grupių skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-03-13 T1-78 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos patvirtinimo“ patvirtintos programos 5.1 papunkčio pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-12 T1-77 Dėl savivaldybės įmonės Kelmės knygyno direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-12 T1-76 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-12 T1-75 Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita 
2018-03-12 T1-74 Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2018-03-12 T1-73 Dėl Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-12 T1-72 Dėl Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-12 T1-71 Dėl Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-12 T1-70 Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-12 T1-69 Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2018-03-08 T1-68 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų struktūros ir darbuotojų etatų didžiausio leistino skaičiaus nustatymo 
Aiškinamasis raštas 
2018-03-08 T1-67 Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-08 T1-66 Aiškinamasis raštas
2018-03-08 T1-65 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metų bei Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitų
Aiškinamasis raštas
Priežiūros ataskaita
Stebėjimo ataskaita
2018-03-02 T1-64 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2017 metų ataskaitos su išvada patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-02 T1-63 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-03-02 T1-62 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Kelmės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
2018-03-02 T1-61 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus normų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Gruodis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: