Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Naujienos
Kodėl už atliekas norime mokėti daugiau?
Pradedamas rengti kitos (fermų) paskirties pastato – karvidės Paskerdinio k., Kukečių sen., Kelmės r. statybos projektas.
Prasidėjo Tytuvėnų vasaros festivalis

Paminėta Gedulo ir vilties diena
XVI Tarptautinis Tytuvėnų vasaros festivalis

Rimanto Dichavičiaus kūrybos paroda

Rimantas Dichavičius – viena iškiliausių Lietuvos kultūrinio gyvenimo asmenybių. Ilgamečiu kūrybiniu darbu menininkas yra svariai prisidėjęs ir prie fotografijos meno, ir prie dailės puoselėjimo, jaunų menininkų ugdymo, išskirtinių kūrinių viešinimo, Lietuvos dailės ir fotografijos tarptautinio įvaizdžio formavimo.

Iškalbinga jau pati menininko biografija. Rimantas Dichavičius gimė 1937 m. kovo 1 d. Kelmės valsčiaus Grimzelių kaime. Būdamas aštuonerių metų kartu su tėvais ir seneliu ištremtas į Sibirą prie Uralo, į Permės sritį. Netekęs artimųjų augo vaikų namuose. 1950 m. giminių padedamas grįžo į Lietuvą, baigė vidurinę mokyklą ir jau kryptingai siekė meno studijų. 1952–1957 m. mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (pedagogikos skyriuje su tapybos specializacija), po baigimo čia paruošė pirmąją fotografijos specialybės absolventų laidą. 1957–1963 m. studijavo grafiką Vilniaus dailės institute. 1962–1963 m. dėstė M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje grafikos specialybę. 1964–1969 m. buvo žurnalo „Moksleivis“, 1969–1978 m. – leidyklos „Mintis“ meninis redaktorius.

SADM informacija apie pensijų kaupimo pertvarką
Kviečiame bendruomenines organizacijas siūlyti atstovus į Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą

Kviečiame Kelmės rajono bendruomenines organizacijas siūlyti savo atstovų kandidatūras į Kelmės rajono bendruomeninių organizacijų tarybą. Taryba bus sudaroma ir veiks vadovaujantis 2018 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsniu.

Atidaryta rašytojo Vlado Kalvaičio vardo klasė

Pradedamas rengti kitos (ūkio) paskirties pastato Laiškalnio k. 1, Šaukėnų sen., Kelmės r. statybos projektas
Meno šventei „Kelmės ratas“ pasibaigus

Birželio 7–8 dienomis Kelmėje vyko Meno šventė „Kelmės ratas“, šiais metais pakeitusi tradicinį Liaudies meno šventės pavadinimą, tačiau išlaikiusi tęstinumą. Tai jau trisdešimt devintą kartą surengta didžiausia viso Kelmės rajono šventė, tęsianti daugelio metų tradiciją, vis pasipildanti naujomis idėjomis ir elementais.

Atidarytos Rimanto Dichavičiaus ir latvių menininkų parodos

Kelmės rajono savivaldybės meras priėmė užsienio šalių delegacijas

 

Socialinio būsto pirkimas Tytuvėnuose, Kražiuose, Užventyje ir Kelmėje

Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas - www.kelme.lt, tel.  (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti du butus (paskirtis – gyvenamoji).

Spektaklis Kražiuose

Mokymo kursai „Triušininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“
Informacija gyventojams apie maudyklų paplūdimius

Prasidėjo maudymosi sezonas. Kelmės rajone savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. A-1148 yra patvirtinti šie maudyklų paplūdimiai: prie Kražantės upės, Giliaus, Bridvaišio, Gauštvinio ežerų, prie Girnikų kaimo tvenkinio, prie Šaukėnų tvenkinio.

Birželio 5-oji – Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
Šiandien socialinis ir ekonominis vystymasis, mokslo pažanga, pramonės augimas, ūkio plėtra turi būti orientuoti į aplinkos būklės gerinimą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą, racionalų gamtos išteklių naudojimą.

Sveikiname aplinkos apsaugos sistemos darbuotojus, visus, kurių darbas, veikla susiję su aktualių aplinkosaugos klausimų sprendimu.

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas
Dėl kvietimo socialiniams ir ekonominiams partneriams siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas

Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 139 „Dėl Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlytų atstovų skyrimo į regionų plėtros tarybas ir atšaukimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), tinklalapyje adresu: www.vrm.lrv.lt paskelbė kvietimus nacionaliniu ar regioniniu mastu pripažintiems socialiniams ir ekonominiams partneriams siūlyti savo atstovus į regionų plėtros tarybas (toliau – kvietimai).

Atšaukiamas draudimas lankytis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ ir atsižvelgiant į Valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio 2019-05-31 raštą Nr. S-65-360 „Dėl draudimo lankytis miškuose atšaukimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 3 d. įsakymu atšaukiamas draudimas fiziniams asmenis lankytis Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose miškuose.

Dėl dirvožemio agrocheminių savybių tyrimo stebėsenos
Trisdešimt ketvirtoji šventė „Tytuva“

Tytuvėnų gimnazijai 70 metų

 

Mokymai ūkininkams
Tarptautinė vaikų gynimo diena

Vaikystė – tai laikas, kai negali ir nenori išsiskirti su lėlėmis, mašinėlėmis, meškučiais, kai klausydamas suaugusiųjų pasakų, svajoji apie tolimas šalis, neregėtas pilis, pasakų princus ir užburtąsias princeses. Vaikystė – vienas gražiausių ir įsimintiniausių gyvenimo tarpsnių.
Tegul Jūsų vaikystė būtų kupina juoko, pilna atradimų ir neišdildomų įspūdžių. Tegul akyse spindi džiaugsmas, o lūpose žaidžia šypsenos.  

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas

Sveikiname Tėvo dienos proga!

TĖVO DIENOS PROGA kiekvienam Kelmės rajone gyvenančiam tėčiui, seneliui linkime stiprybės ir sumanumo rūpinantis namų gerove, tvirtybės ir išminties auklėjant vaikus, meilės ir atidumo šeimos nariams.
Būkite sveiki, laimingi, mylimi!

Nuoširdžiai –
Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas

Muzikinės popietės Kelmės dvare

Pranešimas apie Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos likvidavimą
Atvirlaiškio konkursas apie Ventos paslaptis
Tytuvėnų gimnazijai 70 metų
Dalyvauta XXV LSA suvažiavime

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, tarybos nariai Albertas Brazas ir Tomas Savickas gegužės 29 dieną dalyvavo Vilniuje vykusiame XXV Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) suvažiavime.

Informacija dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo

Pristatyta Šiaulių APGV Kelmės PGT veikla

Gegužės 25 d. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis susitiko su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininku, vidaus tarnybos pulkininku Kęstučiu Bautroniumi ir Šiaulių APGV Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininku Virginijumi Ramanauskiu.

Kviečiame gauti paramą už gyvenamųjų namų modernizavimo darbus

Nuo gegužės 27 d. iki birželio 27 d. individualių gyvenamųjų namų savininkai galės teikti registracijos formas kompensacinėms išmokoms už gyvenamųjų namų (vieno – dviejų butų) modernizavimo darbus gauti. Informacijos šaltinis – Aplinkos ministerijos tinklapis.

Kalbos renginiai Kelmės rajone

Kelmėje – seniūnijų sporto žaidynės ir linijinių šokių festivalis

Gegužės 25 d. Kelmės sporto centre vyko XII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo varžybos ir III respublikinis linijinių šokių festivalis „Pavasario ritmai“.

Vartburgo savivaldybė pasveikinta jubiliejaus proga
Gegužės 20–23 d. Kelmės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero pavaduotojo Egidijaus Ūkso, dalyvavo savivaldybės partnerio Vartburgo (Vokietija) 25-erių metų įkūrimo šventiniame renginyje. Kelmės rajonui taip pat atstovavo tarybos narys Saulius Mockus ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė.
Lietuvos seniūnijų žaidynės

Įteikta 23-ioji Reginos Biržinytės literatūrinė premija
Pradedamas rengti kitos paskirties inžinerinių statinių, grūdų saugojimo bokštų Kelmės r. Kiaunorių k. (žemės sklypo kad. Nr. 5424/0001:3) statybos projektas
Socialinio būsto pirkimas Užventyje, Tytuvėnuose ir Kražiuose

Kelmės rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768730, buveinė – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, interneto svetainės adresas - www.kelme.lt, tel.  (8 427) 69 053, faks. (8 427) 69 052, el. paštas: aldona.kucinskiene@kelme.lt) skelbiamų derybų būdu perka savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti du butus (paskirtis – gyvenamoji).

Paskutiniai pavasario susitikimai su rajono gyventojais

Gegužės 14 d. Kelmės kultūros centre įvyko vienas paskutinių šį pavasarį Savivaldybės vadovų ir tarybos narių susitikimas su gyventojais, kuriame dalyvavo savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, Tarybos nariai: Vytautas Barkauskas, Kęstutis Bilius, Ramūnas Baranauskas,  Stasys Lekšas, Petras Račkauskas, Aldona Kvintufelienė, Janina Skeberdienė, Administracijos direktorius Stasys Jokubauskas.

Pradedamas rengti transporto priemonių techninių apžiūrų stoties statybos ir garažo pastato griovimo Raseinių g. 72A, Kelmės m. projektas
Norite pasikeisti biokuro katilą?

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ KEIČIANTIEMS KATILUS

Norite įsirengti saulės elektrinę?

 

SVARBIAUSI KLAUSIMAI APIE PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINĖMS ĮSIRENGTI

Pranešimas apie Kelmės r. Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos
Dėl jaunimo veiklos finansavimo konkurso paraiškų pateikimo

Vadovaudamasi rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo veiklos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba skelbia viešą jaunimo projekto finansavimo konkursą paraiškoms pateikti. Paraiškos priimamos iki gegužės 17 d. Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė (113 kab.). Daugiau informacijos tel. (8427) 69 078.

Pradedamas rengti negyvenamosios (fermų) paskirties pastato - karvidės ir kitos paskirties inžinerinio statinio - pašarų saugyklos Dvaro g. 18, Butkiškės k., Kražių sen., Kelmės r. statybos projektas
Projekto „Lyderių laikas 3“ Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys
Stažuotė Suomijoje ir Estijoje
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: