Spausdinti puslapio vidurį
SE-5.38 Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto (2019-09-26)

 

Eil.
Nr.
Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymų priėmimas ir dokumentų rengimas dėl vienkartinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto
2. Administracinės paslaugos kodas SE-5.38
3. Administracinės paslaugos aprašymo versija ir jos sukūrimo data 3 versija, 2019-09-26
4. Administracinės paslaugos gavėjai Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kelmės rajone arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kelmės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), arba asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Kelmės rajone ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje, bet faktiškai gyvenantiems Savivaldybėje.
Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų, kada nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės bei artimųjų ar bendruomenės parama. Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socialinio saugumo, o tik padeda bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T-404
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Kreipdamasis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo asmuo užpildo prašymą (1 priedas), nurodydamas pašalpos reikalingumo motyvus, pateikia:
•    asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
•    pažymą apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ir bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
•    pažymą apie priteistas ar mokamas (nemokamas) lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti (alimentus);
•    dokumentą apie asmens (šeimos) turimas pinigines lėšas banke arba patvirtinimą, kad neturi piniginių lėšų banke;
•    pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius papildomas išlaidas ar aplinkybes dėl pašalpos skyrimo (mokėjimo kvitus už medikamentus, atliktas procedūras ir kita);
•    gydymo įstaigos pažymą apie ligą, atliktą operaciją;
•    pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas (numatomas) patirti išlaidas už suteiktas paslaugas, kontraceptinių priemonių įsigijimą;
•    pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtas ar numatomas patirti išlaidas už būtiniausius būsto remonto, krosnių, kaminų remonto, vandentiekio įrengimo, pelėsių naikinimo, dezinfekcijos darbus, įsiskolinimus už būsto komunalines paslaugas;
•    dokumentus, patvirtinančius laikinai apgyvendinto vaiko (-ų), paimto iš jam (jiems) nesaugios aplinkos, pas giminaičius, asmenis, su vaiku susijusius emociniais ryšiais; vaiko brolį ir (arba) seserį globojančias (rūpinančias), įvaikinusias šeimas; šeimas;
•    banko sąskaitos rekvizitai;
•    kitus dokumentus pagal poreikį.
      Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 6 mėnesiai iki jų pateikimo Savivaldybei dienos.
     Asmuo, besikreipiantis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos, privalo Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam specialistui išmokoms ar seniūnijos specialistui socialiniam darbui, seniūnijos specialistui sudaryti galimybę tikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą, leisti namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, išskyrus tuos atvejus, kai kreipiasi asmuo, neturintis gyvenamosios vietos. Asmeniui neleidus namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto, vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa neskiriama.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi  užpildyti nustatytos  formos prašymą ir pateikti 6 punkte išvardintus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš registrų.
Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenys:
•    Gyventojų registro duomenų bazės išrašas apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
- SODROS registro duomenų bazės išrašas apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) gautas išmokas ir įdarbinimus;
•    Užimtumo tarnybos registro duomenų bazės išrašas apie registraciją Užimtumo tarnyboje;
•    Nacionalinės mokėjimo agentūros registro duomenų bazės išraša apie išmokas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros;
•    Mokinių registro duomenų bazės išrašas apie mokymąsi;
•    Studentų registro duomenų bazės išrašas apie studijas aukštojoje mokykloje;
•    Regitros registro duomenų bazės išrašas apie registruotas ir išregistruotas transport priemones;
•    Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos registro duomenų bazės išrašas apie nustatytą darbingumo lygį, specialiuosius poreikius;
•    Gyvūnų  registro duomenų bazės išrašas apie įregistruotą bandą ir laikomus gyvulius;
•    Žemės ūkio technikos registro duomenų bazės išrašas apie įregistruotą žemės ūkio techniką ir padargus.
8. Administracinės paslaugos tipas Neelektroninės paslaugos
9. Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą  
10. Administracinės paslaugos teikimo būtinų veiksmų seka 1.    Asmens (šeimos) duomenų suvedimas į duomenų bazės sistemą ,,Parama‘‘ ir prašymo priėmimas.
2.    Asmens (šeimos) pateiktų duomenų patikrinimas.
3.    Informacinio lapelio išdavimas.
4.    Vienkartinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų iš savivaldybės biudžeto bylos suformavimas.
5.    Suformuotos bylos iš seniūnijos pristatymas savivaldybės administracijos Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje apsvarstymui.
11. Administracinės paslaugos teikėjas Aldona Kalninkienė
Kelmės  apylinkių  seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, 86132 Kelmės r.,
tel. (8 427) 52 598,
el. p. aldona.kalninkiene@kelme.lt

Rima Maslianikienė
Tytuvėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel.(8 427) 59 006,
el. p. rima.maslianikiene@kelme.lt

Vilma Pocevičienė
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.,
tel. (8 427) 56 251,
el. p. vilma.poceviciene.lt@kelme.lt

Virginija Žilakienė
Užvenčio seniūnijos specialistė socialiniam darbui
P. Višinskio g. 10, Užvenčio mstl., 86343 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 110,
el. p. virginija.zilakiene.lt@kelme.lt

Albina Zėringienė
Kražių seniūnijos specialistė
M. Valančiaus g. 59, Kražiai, 86274 Kelmės r.,
tel. (8 427) 60 012,
el. p. albina.zeringiene@kelme.lt

Loreta Mušauskienė
Šaukėnų seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Juodlės g. 1, Šaukėnų mstl., 86386 Kelmės r.,
tel. (8 427)55 403,
el. p. loreta.musauskiene@kelme.lt

Elena Kasparavičienė
Pakražančio seniūnijos specialistė
Centro g. 1, Grinių k., 86262 Kelmės r.,
tcl. (8 427) 44 535,
el. p. elena.kasparaviciene@kelme.lt

Virginija Trepenskienė
Liolių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, 86232  Kelmės r.,
tel. (8 427) 44 125,
el. p. virginija.trepenskiene@kelme.lt

Vineta Račaitė-Samušienė
Kukečių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
Kukečių g. 30, Kukečių k., 86429 Kelmės r.,
 tel. (8 427) 61066,
el. p. vineta.racaite@kelme.lt

Rasa  Lemke
Vaiguvos seniūnijos  specialistė socialiniam darbui
Alyvų g. 10, Vaiguvos k., 86404 Kelmės r.,
tel.(8 427) 48 137,
el. p. rasa.lemke@kelme.lt
12. Administracinės paslaugos vadovas Reda Každailienė,
Socialinės paramos  skyriaus vedėja
tel. (8 427) 69 065,
el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt
13. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas skirti arba neskirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ir periodinę pašalpą priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
14. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygtinai.
15. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T-404.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: