Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
2019-06-27 Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkė

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO
2019-06-27 (KETVIRTADIENĮ) 9.00 VAL. TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖJE, DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

 2. Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-246).
  Aiškinamasis raštas
  Ataskaita
  Pranešėjas – Jono Graičiūno gimnazijos direktorius Rimas Bielskis.

 3. Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos  2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-257).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – bibliotekos direktorė Rita Grišienė.

 4. Dėl Kelmės krašto muziejaus 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-256).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – Krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė.

 5. Dėl Kelmės mažojo teatro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-255).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėjas – Mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas.

 6. Dėl Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-265).
  Aiškinamasis raštas
  Ataskaita
  Pranešėjas – VšĮ Kelmės sporto centro direktorius Vaidotas Monkevičius.

 7. Dėl Kelmės rajono biudžetinių įstaigų  buhalterinės apskaitos  centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (projektas Nr. T1-254).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – biudžetinių įstaigų  buhalterinės apskaitos  centro direktorė Gražina Narkienė.

 8. Dėl grupių komplektavimo VšĮ Kelmės sporto centre 2019–2020 mokslo metais (projektas Nr. T1-248).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.

 9. Dėl  grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų    gimnazijos meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijų muzikos skyriuose (projektas Nr. T1-247).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.

 10. Dėl Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos sąlygų patvirtinimo, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Kelmės r.  Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-266).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Priedas
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.

 11. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigose (projektas Nr. T1-269).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.

 12. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-220 „Dėl Kelmės kultūros centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (etatų) ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo (projektas Nr. T1-268).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas, Irena Janušienė.

 13. Dėl leidimo BĮ Kelmės mažajam teatrui įsigyti automobilį (projektas Nr. T1-238).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 14. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn (projektas Nr. T1-239).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 15. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės rajono savivaldybės administracijai (projektas Nr. T1-241).
  Aiškinamasis raštas
  Antikorupcinio vertinimo pažyma
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 16. Dėl nekilnojamojo turto viešo nuomos konkurso (projektas Nr. T1-242).
  Aiškinamasis raštas
  Antikorupcinio vertinimo pažyma
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 17. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms (projektas Nr. T1-258).
  Aiškinamasis raštas
  Antikorupcinio vertinimo pažyma
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 18. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo (projektas Nr. T1-244).
  1 variantas (tenkinti) 
  2 variantas (netenkinti)  
  Aiškinamasis raštas

  Antikorupcinio vertinimo pažyma
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 19. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (projektas Nr. T1-253).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Turto valdymo skyriaus vedėja Vaida Ulvydienė.

 20. Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo  (projektas Nr. T1-251).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė.

 21. Dėl projekto „Tradicijų puoselėjimas Kražių seniūnijoje“ įgyvendinimo (projektas Nr. T1-252).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė.

 22.  Dėl garantijos suteikimo SĮ Kelmės knygynui  (projektas Nr. T1-260).
  Aiškinamasis raštas
  Kontrolieriaus išvada
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.

 23. Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo (projektas Nr. T1-259).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėja – Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė.

 24. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ asmeninio asistento paslaugoms teikti (projektas Nr. T1-243).
  Aiškinamasis raštas
  Sutartis
  Pranešėja – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rita Levickienė.

 25. Dėl 2016 m. spalio 27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-331 „Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų nuostatų ir didžiausio leistino etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (projektas Nr. T1-249).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėjas – Liolių socialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius.

 26. Dėl Biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (projektas Nr. T1-250).
  Aiškinamasis raštas
  Strateginis planas
  Pranešėjas – Liolių socialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius.

 27. Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų programos 2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patikslinimo (projektas Nr. T1-264).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Stasys Lekšas.

 28. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Kelmės rajono savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (projektas Nr. T1-261).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėjas – Savivaldybės tarybos narys, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Stasys Lekšas.

 29. Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo (projektas Nr. T1-263).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.

 30. Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-262).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėjas – Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.

 31. Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (projektas Nr. T1-267).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėja – Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Samušienė.

 32. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos komitetų veiklos nuostatų patvirtinimo (projektas Nr. T1-270).
  Aiškinamasis raštas
  Priedas
  Pranešėjas – Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius.

 33. Dėl pritarimo Nirplių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektui „Nirplių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“ (projektas Nr. T1-271).
  Aiškinamasis raštas
  Pranešėjas – Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Reimeris.

 34. Dėl pavedimo Virgilijai Kybartienei vykdyti Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktoriaus funkcijas (projektas Nr. T1-240).
  Aiškinamasis raštas
  Sutikimas
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

 35. Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėties pakeitimo (projektas Nr. T1-245).
  Pranešėjas – Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

 36. Kiti  klausimai, informacija.

Rajono savivaldybės meras                                                                                       Vaclovas Andrulis

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Liepa
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: