Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Savivaldybės tarybos 2018-11-29 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2018-11-22 T1-390 Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigoms nemokamo maisto gamybos išlaidoms (ne produktams) padengti
Aiškinamasis raštas
2018-11-22 T1-389 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“ patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
Ministerijos raštas
2018-11-22 T1-388 Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“, kompensuoti
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
Ministerijos raštas
2018-11-21 T1-387 Dėl konkursų į Kelmės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas ir pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas įmonėse ir įstaigose, sąraše nurodytas pareigybes organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-11-21 T1-386 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Einamųjų metų užduotys
Mokymo programų įgyvendinimo planas
Pareigybių sąrašas
2018-11-21 T1-385 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
Sutartis BVGN
Sutartis VDC
2018-11-21 T1-384 Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka dėl sutarties įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ (viešojoje bibliotekoje)
Aiškinamasis raštas
Nacionalinės bibliotekos raštas
Sutarties projektas
2018-11-21 T1-383 Dėl Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Tvarkos aprašas
2018-11-20 T1-382 Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-20 T1-381 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-237 patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-20 T1-380 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2018-11-19 T1-379 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Liolių socialinės globos namuose patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-378 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės rajono socialinių paslaugų centre patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-377 Dėl valstybės turto nurašymo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2018-11-19 T1-376 Dėl leidimo įsigyti automobilį
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-375 Dėl Piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-374 Dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-373 Dėl Tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo tvarkos Kelmės rajono savivaldybėje aprašo pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Lyginamasis variantas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-372 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB Kelmės vietiniam ūkiui
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-371 Dėl panaudos sutarties nutraukimo ir prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-370 Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-369 Dėl mokyklinio autobuso nurašymo
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-368 Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose
Aiškinamasis raštas
Vaiko ir šeimos gerovės centro
Krizių centro
Kūlverstuko
Liolių soc. globos namų
Liolių soc. globos namų intergralios pagalbos
2018-11-19 T1-367 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“
Aiškinamasis raštas
Sutartis
2018-11-19 T1-366 Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir minkštojo inventoriaus išlaidų finansinių normatyvų Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-365 Dėl maitinimo, medikamentų, patalynės ir aprangos išlaidų finansinių normatyvų Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“ patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-364 Dėl planinio socialinių paslaugų gavėjų vietų skaičiaus Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2018-11-19 T1-363 Dėl viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-362 Dėl audito įmonės išrinkimo viešosios įstaigos Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro finansinių ataskaitų auditui atlikti
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-361 Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-360 Dėl prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-359 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas 
Priedas
2018-11-19 T1-358 Dėl Nepriklausomybės gatvės katilinės
Aiškinamasis raštas
Litesko raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-357 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Raštas Tarybai
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-19 T1-356 Dėl pritarimo pirkti vandentiekio tinklus – artezinį gręžinį Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-355 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ETOVIS“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-354 Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono socialinių paslaugų centre
Aiškinamasis raštas
2018-11-14 T1-353 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo A. B.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-352 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo uždarajai akcinei bendrovei „Šilo Pavėžupis“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-351 Dėl Kelmės rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja (savininkė) yra Kelmės rajono savivaldybė, auditorių parinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-350 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-14 T1-349 Dėl mokyklinio autobuso nuomos įkainių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-348 Dėl V. L. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-347 Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2018 metų sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-346 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. M.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-345 Dėl R. D. atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-344 Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-343 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo N. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-342 Dėl A. V. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-341 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo žemės ūkio bendrovei „Kerkasiai“
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-340 Dėl mokesčių lengvatų suteikimo E. P.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-339 Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-338 Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-337 Dėl V. A. atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas 
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-336 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. S.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-335 Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R.
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-334 Dėl UAB „ANTIVIS“ atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-13 T1-333 Dėl UAB „RG Medis“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-12 T1-332 Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybai stoti į Lietuvos gaisrinės saugos asociaciją
Aiškinamasis raštas
2018-11-12 T1-331 Dėl nuomos sutarties pratęsimo akcinei bendrovei Lietuvos paštas
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2018-11-12 T1-330 Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro Valpainių medicinos punkto likvidavimo 
Aiškinamasis raštas
2018-11-08 T1-329 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2019 metų struktūros ir darbuotojų etatų didžiausio leistino skaičiaus patikslinimo 
Aiškinamasis raštas
2018-11-06 T1-328 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams 
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: