Spausdinti puslapio vidurį
Tytuvėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas (2016-03-07, A-222)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1.  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja dokumentų valdymą, rengia teisės aktų projektus, dokumentacijos planus, bylų suvestines, apyrašus, tvarko ir perduoda seniūnijos dokumentų bylas į apskrities archyvą.
 2. Priima gyventojus, įstatymų nustatyta tvarka teikia jiems informaciją, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus.
 3. Rengia ir teikia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas.
 4. Tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 5. Tvarko mirties įrašų registrą, ruošia mirties įrašus, mirties liudijimus ir pagal nustatytą tvarką atsiskaito savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos poskyriui. Rengia leidimus laidoti seniūnijos kapinėse.
 6. Tvarko notarinių veiksmų dokumentus.
 7. Rengia seniūno įsakymų ir kitų dokumentų projektus seniūnijos veiklos organizavimo klausimais.
 8. Rengia ir tvarko viešuosius darbus dirbančių asmenų įdarbinimo dokumentus, teikia pažymas, formas ir ataskaitas šiais klausimais kitoms institucijoms.
 9. Tvarko pirminę buhalterinę apskaitą ir griežtos atskaitomybės numeruotų blankų apskaitą.
 10. Rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui.
 11. Renka ir nustatyta tvarka teikia savivaldybės administracijos atitinkamam skyriui duomenis apie mokyklinio amžiaus vaikų skaičių seniūnijoje.
 12. Renka pagal kompetenciją priskirtus statistinius duomenis ir teikia ataskaitas rajono savivaldybės institucijoms bei kitoms įstaigoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. Pateikia savivaldybės administracijos Finansų skyriui reikiamus duomenis dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo.
 14. Parengia leidimus prekiauti, teikti paslaugas ir organizuoti renginius, vykdyti kasimo darbus, tvarko leidimų apskaitą.
 15. Padeda organizuoti kultūros, sporto bei kitus masinius renginius.
 16. Nustatyta tvarka rengia gyventojų apklausas.
 17. Organizuoja seniūnaičių sueigas, rašo sueigų protokolus ir tvarko jų registrą.
 18. Organizuoja Vietos bendruomenės tarybos posėdžius, rengia reikalingus dokumentus ir ataskaitas, susijusias su šios tarybos veikla.
 19. Organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais, rašo susirinkimų protokolus.
 20. Pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 21. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 22. Padeda rengti seniūnijos metinį veiklos planą.
 23. Vykdo seniūno funkcijas jo nesant (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt. atvejais).
 24. Vykdydamas seniūno pareigas, vairuoja seniūnijos tarnybinį automobilį.
 25. Pagal kompetenciją atlieka seniūnijos specialisto socialiniam darbui funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu.
 26. Yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, apdorojimą, pardavimą, išdavimą, transportavimą ir panaudojimą.
 27. Pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 28. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: