Spausdinti puslapio vidurį
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas (2016-07-29, A-753)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį statybos srityje.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 6. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovauja skyriaus darbui ir planuoja jo veiklą. Įgyvendindamas skyriui priskirtas funkcijas, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą. Užtikrina skyriaus veiklą darbuotojų ligos, komandiruočių ir atostogų metu.
 2. Pagal savo kompetenciją koordinuoja organizacinių, informacinių bei tvarkomųjų dokumentų rengimą skyriuje bei atlieka kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių parengtų dokumentų, susijusių su skyriaus funkcijomis, atitiktį galiojantiems teisės aktams.
 3. Užtikrina, kad skyriuje būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų bei tarybos sprendimų reikalavimai.
 4. Tikrina Savivaldybės, Vyriausybės ir Europos Sąjungos finansuojamų objektų techninius dokumentus, rengia statinių projektavimo užduotis, teikia parengtus projektus ekspertizei atlikti, įformina statybos užbaigimo dokumentus.
 5. Kontroliuoja skyriaus funkcijas, vykdomas statybos ir infrastruktūros srityse, statybos rangos, statinių projektavimo paslaugų sutarčių ir garantinių įsipareigojimų vykdymą, teikia darbo ataskaitas statybos srityje.
 6. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, dalyvauja Savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuse.
 7. Vykdo projektavimo paslaugų priežiūrą pagal nustatyta tvarka suderintus ir patvirtintus projektų dokumentus, sudarytas sutartis.
 8. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo užsakovo funkcijas.
 9. Inicijuoja (jeigu yra pirkimų iniciatorius) prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, parengia pirkimo sutarties projektą, jį suderina su juristais, Apskaitos skyriumi ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą bei atsako už sutarties vykdymą. Pateikia nustatytais terminais atsakingiems specialistams informaciją apie kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą sutartį (pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas).
 10. Nustatyta tvarka rengia dokumentus statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir inicijuoja jo gavimą.
 11. Analizuoja esamą rajono inžinerinės infrastruktūros situaciją ir teikia pasiūlymus dėl eismo saugumo, rajono kelių, gatvių, jų inžinerinių tinklų būklės.
 12. Komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių projektų dokumentus.
 13. Tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę ir atliktus jų kiekius.
 14. Komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techninės priežiūros vadovu dokumentaciją statybos užbaigimo komisijai, teikia dokumentus statiniams įregistruoti. Perduoda su akto kopija užbaigto statyti statinio kadastrinių matavimų ir geodezinių nuotraukų dokumentaciją jo naudotojui.
 15. Pagal kompetenciją priima gyventojus, įmonių, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, nagrinėja jų prašymus ir skundus, rengia jiems raštiškus atsakymus.
 16. Pagal kompetenciją rengia, derina darbų ir paslaugų bei kitų sutarčių projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, kad už atliktus darbus ir paslaugas būtų atsiskaitoma sutartyse numatyta tvarka ir pagal nustatytus terminus, reikalui esant pagal skyriaus kompetenciją siūlo taikyti atitinkamas sankcijas.
 17. Rengia skyriaus nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus. Vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą.
 18. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 19. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 20. Pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 21. Vairuoja tarnybinį automobilį.
 22. Vykdo kitus mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

  

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: