Spausdinti puslapio vidurį
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas (2014-02-24, A-158)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba veterinarinės medicinos, arba žemės ūkio, arba gyvulininkystės technologijos krypties; technologijos mokslų studijų srities mechanikos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties; socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį koordinuojant bei administruojant Europos Sąjungos paramos projektus.
 6. Turėti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovauja skyriaus darbui, organizuoja skyriaus ūkinę ir finansinę veiklą, atsako už skyriaus veiklos rezultatus bei skyriaus nuostatų įgyvendinimą.
 2. Organizuoja ir koordinuoja Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, seniūnijų specialistų žemės ūkiui darbą vykdant skyriui pavestas funkcijas.
 3. Užtikrina teisingą, skaidrų ir racionalų skyriaus apskaitomų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų bei turto panaudojimą.
 4. Informuoja ir konsultuoja žemės ūkio subjektus bei kitus asmenis apie ES ir valstybės teikiamą paramą.
 5. Organizuoja gyventojų priėmimą bei jų pareiškimų, raštiškų ir žodinių skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą, vykdo jų tyrimo kontrolę.
 6. Leidžia įsakymus skyriaus veiklos klausimais, jei suteikti tokie įgaliojimai.
 7. Organizuoja medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą.
 8. Kontroliuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimo, remonto bei ES projektų šiais klausimais vykdymą, žemės ūkio technikos registro duomenų tvarkymą, organizuoja rangovų konkursus melioracijos darbams pirkti.
 9. Kontroliuoja, kaip vykdomas ūkininkų ūkių įregistravimas į ūkininkų ūkių registrą ir išregistravimas iš jo bei pažymėjimų išdavimas, pasirašo skyriaus išduodamas pažymas, siunčiamus raštus ir dokumentus.
 10. Tvirtina žemės ūkio technikos techninių apžiūrų grafikus, skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 11. Nustatyta tvarka administruoja valstybės ir savivaldybės teikiamas paramos lėšas, pasirašo dokumentus dėl paramos skyrimo ir teikia juos Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
 12. Organizuoja ir kontroliuoja susitarimuose numatytų tarp rajono Savivaldybės, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įsipareigojimų ir procedūrų vykdymą žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais.
 13. Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 14. Ruošia metines ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 15. Ruošia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, atlieka skyriaus karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimą bei teikia informaciją ir dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo, priemokų už papildomus darbus mokėjimo.
 16. Savivaldybės kompetencijos ribose prisideda organizuojant gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo priežiūros programų įgyvendinimą rajone.
 17. Surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.
 18. Bendradarbiauja su kitų savivaldybių tas pačias funkcijas atliekančiais skyriais.
 19. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 20. Teikia informaciją Žemės ūkio ministerijai, rajono savivaldybės administracijai, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims pagal kompetenciją skyriaus veiklos klausimais.
 21. Dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijų, žemdirbių savivaldos organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir kitose priemonėse, kuriose svarstomi žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimai, bendradarbiauja su žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimų bendruomenėmis, visuomenės informavimo priemonėmis.
 22. Organizuoja ir dalyvauja organizuojant tradicinius rajone konkursus, apžiūras, susirinkimus, skatina žemės ūkio subjektų bei kitų asmenų dalyvavimą žemės ūkio parodose, seminaruose, vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose, teikia jiems metodinę paramą.
 23. Darbuotojo atleidimo iš darbo atveju organizuoja darbuotojui priskirtų (naudojamų) dokumentų ir turto perdavimą ir priėmimą.
 24. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 25. Vairuoja priskirtą skyriaus automobilį.
 26. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: