Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo skyriaus vedėjas

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį).
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų teisinio darbo patirtį.
 3. Savarankiškai susipažinti su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Vadovauja skyriaus darbui, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, įgyvendindamas skyriui priskirtas funkcijas. Atlieka skyriui duotų funkcijų vykdymo priežiūrą. Užtikrina skyriaus veiklą darbuotojų ligos, atostogų metu..
 2. Tikrina ir vizuoja jam pateiktus savivaldybės institucijų bei administracijos leidžiamus raštus.
 3. Tikrina ir vizuoja administracijos direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo klausimais.
 4. Tikrina ir vizuoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus.
 5. Tvirtina  savivaldybės dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą.
 6. Atstovauja savivaldybei Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, parengia tam reikalingus teisinius dokumentus.
 7. Kviečiamas dalyvauja tarybos posėdžiuose ir, reikalui esant, dėl svarstomų klausimų pateikia išvadas.
 8. Konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus įvairiais teisiniais klausimais.
 9. Konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, pavaldžias savivaldybei, įvairiais teisiniais klausimais.
 10. Reikalui esant, priima savivaldybės teritorijoje gyvenančius žmones ir konsultuoja juos jiems rūpimais klausimais.
 11. Nagrinėja įstaigų, gyventojų prašymus bei skundus.
 12. Teikia išvadas dėl Kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo pažymų.
 13. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams specialisto, kuriam pavesta ši funkcija, atostogų, ligos, komandiruočių metu ar kitais atvejais jam negalint eiti pareigų. Tvirtina dokumentų, reikalingų siunčiant asmenį antrinei teisinei pagalbai, kopijas ir išrašus. Koordinuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą savivaldybės gyventojams, kontroliuoja, kaip skyriaus specialistas teikia pirminę teisinę pagalbą.
 14.  Organizuoja pagal kompetenciją rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimus, atitinkančius  Europos Sąjungos paslaugų direktyvą ir pakeistus savivaldybės tarybos norminius teisės aktus nurodytus, įkelti į Teisės aktų informacinę sistemą (TAPIS).
 15. Rengia administracijos tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl tarnybinių ir drausminių nuobaudų ir materialinės atsakomybės skyrimo įstaigų ir įmonių vadovams bei administracijos darbuotojams.
 16. Renka informaciją apie leidžiamus Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutari­mus, kitus norminius aktus ir apie juos informuoja suinteresuotus savivaldybės administracijos darbuotojus.
 17. Kaupia dokumentus, žinias, pažymas, tarnautojų paaiškinimus, jeigu tai susiję su vykdomomis pareigomis.
 18. Dalyvauja įvairių komisijų darbe.
 19. Teikia ataskaitas apie skyriaus veiklą.
 20. Įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones savo padalinyje.
 21. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: