Spausdinti puslapio vidurį
Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Parnarauskienė (2020-03-04, A-271)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį lengvąjį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą, įgyvendinimą savivaldybėje.
 2. Siekdamas gerinti aplinkos kokybę, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos, valstybines, regionines, vietines aplinkosaugos programas, projektus ir kitus strateginius dokumentus, teikia pasiūlymus ir pastabas atitinkamoms institucijoms dėl aplinkosauginių teisės aktų priėmimo.
 3. Rengia Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, priemonių sąmatą ir lėšų panaudojimo ataskaitą; kontroliuoja, kaip įmonės ir organizacijos panaudoja gautas lėšas, kad būtų užtikrintas tikslingas lėšų naudojimas.
 4. Koordinuoja atliekų tvarkymą savivaldybėje, rengia sprendimų projektus dėl atliekų tvarkymo veiklos reglamentavimo, kontroliuoja jų įgyvendinimą, koordinuoja antrinių žaliavų surinkimo sistemų diegimą, organizavimą ir valdymą.
 5. Kontroliuoja vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įmokų surinkimą. Analizuoja ir vertina bei teikia tvirtinti vietinės rinkliavos dydžio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimus.
 6. Koordinuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir buitinių atliekų surinkimo operatorių veiklą Kelmės rajone, teikia pasiūlymus jai gerinti, organizuoja reikalingų dokumentų, susijusių su atliekų surinkimu, rengimą bei atlieka juose numatytų priemonių vykdymo kontrolę.
 7. Dalyvauja rengiant miestų ir gyvenviečių teritorijų tvarkymo projektinę medžiagą. Teikia pasiūlymus dėl saugomų teritorijų steigimo, apsaugos zonų ir juostų nustatymo, gamtos paminklų statuso suteikimo, reglamentų nustatymo, organizuoja šių teritorijų priežiūrą ir apsaugą.
 8. Derina ūkio subjektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, teikia jiems sąlygas, kontroliuoja, kaip jų laikomasi, kad ūkio subjektai vykdytų aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo reikalavimus.
 9. Sprendžia želdinių pertvarkymo klausimus, dalyvauja želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbe, registruoja prašymus svarstyti želdinių pertvarkymo klausimus, ruošia leidimus kirsti, genėti ar kitaip tvarkyti medžius bei krūmus ir išduoda leidimus bei kitus pasirašytus dokumentus.
 10. Siekdamas užtikrinti gamtosaugos reikalavimų įgyvendinimą, pagal savo kompetenciją asmeniškai arba kartu su suinteresuotomis žinybomis organizuoja kompleksinius patikrinimus, kaip minėtus reikalavimus vykdo rajono įstaigos, įmonės, organizacijos, privatūs asmenys, kontroliuoja, kaip laikomasi aplinkos, želdinių ir atliekų tvarkymo reikalavimų.
 11. Kontroliuoja Aplinkos oro kokybės valdymo programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
 12. Teikia turimą informaciją apie aplinką, jos apsaugą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms. Organizuoja ir vykdo gamtosauginius renginius (konferencijas, seminarus, šventes, konkursus ir kt.). Skelbia šią informaciją savivaldybės interneto svetainėje.
 13. Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, kitų skyrių darbuotojus aplinkosaugos, ekologijos, želdinių tvarkymo klausimais, nagrinėja piliečių ir kitų institucijų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus aplinkos apsaugos klausimais, rengia motyvuotus atsakymus.
 14. Įgyvendina Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas savivaldybėje.
 15. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
 16. Vykdo tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.
 17. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos vadovų ir kitų institucijų sudaromų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 18. Vykdydamas funkcijas vairuoja priskirtą tarnybinį automobilį.
 19. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

  

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: