Spausdinti puslapio vidurį
S-26 Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

 


Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

S-26

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dėl vienkartinės kompensacijos skyrimo gali kreiptis asmenys, 1945 07 22 – 1991 12 31 atlikę būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir sužaloti tarnybos metu, ir šioje armijoje žuvusiųjų ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariai. Vienkartinė kompensacija mokama nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.

Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4171 eurų vienkartinė kompensacija.

Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniai mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:

1.Pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2086 eurai.

2.Pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 eurai.

3.Pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1252 eurai.

4.Pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai.

Vienkartinės kompensacijos netaikomos asmenims, kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, taip pat tiems, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais.

5.

Paslaugų tipas

Neelektroninės paslaugos

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d.  įstatymas NR. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22-1991-12-31)“;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr.1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kad gautų vienkartinę kompensaciją, kiekvienas šeimos narys turi pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui prašymą (pridedama), kuriame privalo nurodyti ir visus jam žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę kompensaciją (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra. Kelmės rajono savivaldybės teritorija turi būti  paskutinė žuvusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo numatyta tvarka.
3. Karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama, o mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai, kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai.
5. Asmeniui, turinčiam teisę gauti vienkartinę kompensaciją, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, - notaro patvirtintas atsisakymas.
6. Kad gautų vienkartinę kompensaciją, asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją arba karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją. (Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas) pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą.
7. Pateikus mirties liudijimo, giminystės ryšį įrodančių dokumentų originalus, jų nuorašų tikrumą patvirtina įgaliotas šią funkciją atlikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojas ir originalus grąžina pareiškėjui.
8. Gavėjų atsiskaitomosios sąskaitos numerius.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Norėdamas gauti paslaugą asmuo turi užpildyti pridedamos formos prašymą ir pateikti 7 punkte išvardintus dokumentus, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš registrų.

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:

Danguolė Gedminienė,
vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69065,
el.p. danguole.gedminiene@kelme.lt.

Steponas Tamkus ,
vyriausias specialistas išmokoms,
tel. (8 427) 69065,
el.p. steponas.tamkus@kelme.lt.

Ligita Balvočienė,
vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69065,
el.p ligita.balvociene@kelme.lt.

Vitalija Mikalauskienė,
vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69065,
el.p vitalija.mikalauskiene@kelme.lt.

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Reda Každailienė,
Socialinės paramos skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 69 065,
el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d. d.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama nemokamai

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma pridedama.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Socialinės paramos skyriaus informacinė sistema.
Paslauga neteikiama elektroniniu būdu.

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planas, bylos ind. 24.1.7

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: