Spausdinti puslapio vidurį
Civilinės metrikacijos poskyrio vyriausiasis specialistas (2018-09-10, A-1068)

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės būklės aktų registravimą ir įtraukimą į apskaitą.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus ir mokėti juos taikyti darbe, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 1. Priima interesantus, jų prašymus ir tvarko reikalingus dokumentus dėl gimimo, mirties, santuokų, ištuokų, tėvystės nustatymo, pavardės ir vardo keitimo akto įrašų sudarymo, išduoda įrašą liudijantį išrašą, kuriuo patvirtinamas juridinis faktas.
 2. Įstatymų nustatyta tvarka teikia konsultacijas gyventojams civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, papildymo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais, gimimo registravimo, užsienio valstybėse gimusių asmenų gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje klausimais, civilinės būklės aktų įrašų išrašų, kopijų, pažymų išdavimo klausimais ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais.
 3. Registruoja, sudaro, atnaujina civilinės būklės aktų įrašus, o jų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 4. Registruoja ir įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėje gimusio vaiko duomenis, užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį, užsienyje sudarytas ir nutrauktas santuokas, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, sudaro atitinkamą akto įrašą, išduoda įrašą liudijantį išrašą, kuriais patvirtinamas atitinkamas juridinis faktas.
 5. Registruoja įvaikinimą, sudaro akto įrašą, išduoda įrašą liudijantį išrašą, kuriuo patvirtinamas juridinis faktas.
 6. Rengia ir pildo civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo ir ištaisymo įrašų registrus, abėcėlines rodykles.
 7. Užtikrina, kad visi civilinės būklės įrašai būtų sudaryti laiku ir teisingai, atsako už duomenų tvarkymą, apsaugą, tikslinį duomenų naudojimą ir perdavimą valstybės registrams.
 8. Vykdo susirašinėjimą su Lietuvos valstybės istorijos archyvu, Lietuvos valstybės istorijos archyvo Civilinės metrikacijos dokumentų skyriumi, kitomis civilinės metrikacijos įstaigomis civilinės būklės aktų įrašų sudarymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo klausimais.
 9. Vykdo įsiteisėjusius Lietuvos Respublikos teismų sprendimus dėl civilinės būklės aktų registravimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
 10. Sudaro teisės aktus įgyvendindami pateiktus notariškai patvirtintus vaiko tėvo ir motinos bendrus pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo.
 11. Vertina dokumentus ir teikia išvadas poskyrio vedėjui dėl klaidų ištaisymo civilinės būklės aktų įrašuose, civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo ar anuliavimo bylose.
 12. Užtikrina civilinės būklės įrašų apie asmens duomenų pakeitimus, papildymus, ištaisymus, atkūrimus, anuliavimus teisėtumą, praneša kitų miestų ir rajonų civilinės metrikacijos įstaigoms apie asmens vardo, pavardės pakeitimą, civilinės būklės akto įrašo pakeitimą, papildymą, ištaisymą, atkūrimą, anuliavimą.
 13. Fiksuoja, kaupia ir nustatytais terminais teikia ataskaitas Pakrančių apsaugos rinktinei apie Lietuvos Respublikos piliečių sudarytas santuokas su ne Europos Sąjungos piliečiais.
 14. Analizuoja valstybės registrų pateiktus pranešimus dėl civilinės būklės įrašų netikslumų, klaidų ir, esant reikalui, priima sprendimus dėl duomenų pakeitimo.
 15. Siekdamas užtikrinti efektyvų ir skubų piliečių prašymų ir pareiškimų vykdymą, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisingumo, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijomis, valstybės įmone Registrų centru ir kitomis valstybės įstaigomis.
 16. Analizuoja ir vykdo gautus Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) viešojo portalo prašymus, užtikrina paslaugos teikimo teisėtumą.
 17. Renka ir kontroliuoja teisingą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už civilinės būklės aktų registravimą, aktų įrašų papildymą, pakeitimą ir akto įrašą liudijančių išrašų išdavimą.
 18. Rengia ir teikia Gyventojų registro departamentui asmenų, padavusių prašymus įregistruoti santuoką, santuokos projektus.
 19. Kaupia gautas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gyventojų mirties medicininių liudijimų kopijas ir užtikrina jų perdavimą Higienos institutui.
 20. Rengia siunčiamų raštų projektus, atsakymus į paklausimus.
 21. Sudaro civilinės būklės įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus, nustatytu laiku pateikia juos Šiaulių regioninio valstybės archyvui.
 22. Kasmet parengia ir pateikia derinti Šiaulių regioniniam valstybės archyvui Civilinės metrikacijos poskyrio dokumentacijos planą, registrų sąrašus.
 23. Tvarko, komplektuoja, saugo, perduoda Šiaulių regioniniam valstybės archyvui archyvinius dokumentus. Pasibaigus dokumentų saugojimo terminui, juos naikina.
 24. Bendradarbiauja pagal kompetenciją su kitomis įstaigomis.
 25. Vykdo poskyrio vedėjo funkcijas jam nesant (atostogų, komandiruočių, ligos metu).
 26. Rengia ir teikia Apskaitos skyriui rajono savivaldybės administracijos vadovų (direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo) ir poskyrio darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 27. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
 28. Yra materialiai atsakingas už ilgalaikio, trumpalaikio turto kiekinę apskaitą.
 29. Vykdo kitus su administravimo funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

  

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: