Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas S. Michailovas

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus ir mokėti juos taikyti darbe, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kūno kultūros ir sporto srityje.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Įgyvendina ir prižiūri savivaldybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje.
 2. Teikia pasiūlymus dėl skyriaus ir jo reguliavimo sričiai priskirtų sporto organizacijų veiklos gerinimo ir finansavimo.
 3. Dalyvauja rengiant ir svarstant savivaldybės biudžeto projektą kūno kultūros ir sporto srityje, įgyvendinant bendruosius finansavimo principus.
 4. Rengia programas įgyvendinti savivaldybės biudžeto programoms, atitinkančioms Lietuvos sporto politikos nuostatas kūno kultūros ir sporto plėtotės srityje, numato pagrindinius rajono sporto plėtros prioritetus, jų įgyvendinimo strategiją, taktiką ir priemones.
 5. Organizuoja neįgaliųjų, nevyriausybinių sporto organizacijų kūno kultūros ir sporto programų rengimą ir įgyvendinimą.
 6. Kontroliuoja sportininkų rengimą šalies, Europos ir pasaulio čempionatams, olimpinėms, parolimpinėms ir specialiosioms žaidynėms bei kitoms tarptautinėms varžyboms.
 7. Organizuoja sportininkų atranką į rajono sporto šakų rinktines pagal amžiaus grupes, bendradarbiauja organizuojant šią atranką nevyriausybinėse sporto organizacijose.
 8. Bendradarbiauja su sporto mokykla ir nevyriausybinėmis sporto organizacijomis organizuojant sporto varžybas ir kitus kūno kultūros ir sporto renginius rajone, kontroliuoja sporto renginių, finansuojamų iš skyriaus lėšų, organizavimą, sudaro išlaidų sąmatas konkrečioms priemonėms įgyvendinti, sporto renginiams organizuoti, taip pat sportininkams, atstovaujantiems rajonui šalies varžybose bei kituose sporto renginiuose, finansuoti, kontroliuoja skirtų lėšų panaudojimą.
 9. Teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus rajono sporto šakų ir sporto bazių plėtros klausimais.
 10. Rengia sporto bazių atnaujinimo programas.
 11. Rengia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus kūno kultūros ir sporto paslaugoms, prekėms ir darbams pirkti iš savivaldybės biudžeto lėšų, kitus viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus pagal skyriaus darbuotojų kompetenciją.
 12. Rengia, kaupia, sistemina statistinius duomenis apie rajono sporto mokyklą, nevyriausybinių sporto organizacijų, kitų įstaigų ir organizacijų kūno kultūros ir sporto veiklą, nustatyta tvarka teikia įvairiais ataskaitas, metines suvestines.
 13. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija su savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis skyriaus sporto veiklos klausimais, su rajono, šalies ir tarptautinėmis sporto organizacijomis dėl rajono, šalies ir tarptautinių kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo.
 14. Bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su užsienio valstybių miestais, pasirašiusiais bendradarbiavimo sutartis su Kelmės rajono savivaldybe.
 15. Teikia visuomenei ir suinteresuotoms institucijoms informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias sporto organizacijas, jų atstovų laimėjimus, kultivuoja sporto šakas, kūno kultūros ir sporto programas, teikiamas sporto paslaugas, kūno kultūros ir sporto renginius.
 16. Skelbia Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie sportą ir įvairius renginius, susijusius su sportu.
 17. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų sporto klausimais projektus.
 18. Dalyvauja pagal kompetenciją sudaromų komisijų darbe.
 19. Pagal kompetenciją tiria skundus ir pareiškimus, teikia išvadas ir pasiūlymus.
 20. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: