Spausdinti puslapio vidurį
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono savivaldybės administracija,
Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Įstaigos kodas 188768730, Juridinių asmenų registras
Tel. / faks. (8 427) 69052,
el. paštas info@kelme.lt
E. pristatymo dėžutė 188768730
Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas R. Balčiūnas (2018-02-26, A-211)

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS  PAREIGAS  EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Rengia darbų saugos programas, siūlo kitas darbų apsaugos priemones, koordinuoja jų įgyvendinimą.
 2. Tiria skundus ir pareiškimus darbų saugos klausimais.
 3. Vadovauja administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, organizuoja jos darbą, tikrina ir teikia pasiūlymus dėl darbų saugos administracijos skyriuose ir seniūnijose.
 4. Kontroliuoja visas savivaldybės pavaldžias įmones ir įstaigas darbų saugos klausimais bei jas konsultuoja.
 5. Informuoja merą, administracijos direktorių bei skyriaus vedėją apie darbų saugai nustatytų reikalavimų pažeidimus.
 6. Esant reikalui organizuoja ir dalyvauja renginiuose, susijusiuose su  darbų sauga.
 7. Administruoja savivaldybei nuosavybės teise ar savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų ir patalpų, kilnojamojo turto panaudos ar patikėjimo sutartis.
 8. Renka pareigoms vykdyti reikalingą informaciją bei dokumentinę medžiagą, susijusią su sutarčių sąlygų vykdymu ar nevykdymu (susirašinėjimo raštus, pažymas, skaičiavimus ir kitas žinias apie nuomojamo, pagal panaudos ar patikėjimo sutartis perduoto savivaldybės turto) iš nuomotojų, panaudos davėjų, iš nuomininkų, panaudos gavėjų, patikėtinių (kuriems turtas perduotas pagal patikėjimo sutartis), statinių administratorių.
 9. Pildo finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje „Nevda“ esamus ir naujus duomenis apie ilgalaikio turto valdymą, sudarytas sutartis ir kt. duomenis.
 10. Teikia duomenis apie savivaldybės naudojamą valstybės turtą Valstybės turto informacinei paieškos sistemai (VTIPS).
 11. Kontroliuoja, kaip kitos įstaigos, valdančios valstybės ir savivaldybės ilgalaikį turtą, teikia duomenis finansų valdymo ir apskaitos informacinei sistemai.
 12. Rengia papildomų rašytinių susitarimų projektus (pagal poreikį) dėl atsiskaitymų už vandenį, energiją ir komunalines ir kitas paslaugas  bei kontroliuoja jų vykdymą.
 13. Rengia perduodamo valdyti patikėjimo ar panaudos teise turto priėmimo ir perdavimo dokumentus,
 14. Nagrinėja prašymus ir siūlymus nurašyti nereikalingą ar netinkamą (negalimą) savivaldybės ar valstybės turtą, rengia tarybos sprendimų ar administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl nereikalingo ar netinkamo turto nurašymo.
 15. Kaupia nuomos, panaudos ar patikėjimo galiojančių sutarčių kopijas ir sutarčių kopijas, kurios jau nutrauktos, tačiau liko neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai, sistemina tose sutartyse nurodytus duomenis (daikto aprašymas, naudotojo aprašymas, kokiu ir kieno sprendimu daiktas perduotas, naudojimosi daiktu terminai).
 16. Rengia dokumentus dėl valstybės perduodamo turto perėmimo valdyti savivaldybei patikėjimo ar nuosavybės teise valstybės funkcijoms, priskirtoms savivaldybei, ir savivaldybės funkcijoms vykdyti.
 17. Ruošia dokumentus susijusius su valstybės ir savivaldybės turtu, įmonėms, įstaigoms, administracijos skyriams, kitiems ūkio subjektams.
 18. Rengia tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 19. Pagal kompetenciją priima interesantus, konsultuoja juos, nagrinėja iš jų gaunamus pareiškimus, skundus ir rengia atsakomųjų raštų projektus.
 20. Teikia informaciją į rajono interneto puslapį.
 21. Pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos vadovų sudaromų komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.
 22. Dalyvauja kitų institucijų sudaromų komisijų darbe.
 23. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikiamą informaciją kitoms institucijoms.
 24. Pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus bei kitus teisės aktus.
 25. Vykdo tinkamą tarnybos dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą.
 26. Pavaduoja vyriausiąjį specialistą (statinių naudojimo priežiūros) ligos atveju ar atostogų metu.
 27. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Rajono meras
VACLOVAS ANDRULIS
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
Vasaris
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: