Spausdinti puslapio vidurį
Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis kalbos tvarkytojas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties (lietuvių kalba) išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą.
 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 5. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Kontroliuoja, kaip rajono savivaldybėje vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai.
 2. Kontroliuoja, kaip rajono savivaldybėje vykdomi rajono savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo.
 3. Kontroliuoja, ar rajono savivaldybės juridiniai ir fiziniai asmenys raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius ir techninius dokumentus tvarko, antspaudų ir spaudų tekstus sudaro taisyklinga valstybine kalba; susirašinėja valstybine kalba.
 4. Kontroliuoja, ar rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas.
 5. Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba.
 6. Tikrina, ar mieste ir rajone oficialūs renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.
 7. Kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos miesto televizijos (radijo) stočių programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą.
 8. Kontroliuoja, ar rajono visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų.
 9. Kontroliuoja, ar savivaldybės teritorijoje vartojamos taisyklingos vietovardžių formos.
 10. Kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama rajono ir miesto įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose. Derina viešųjų užrašų, iškabų projektus.
 11. Tikrina, ar miesto ir rajono įstaigų, įmonių, organizacijų interneto svetainėse vartojama taisyklinga valstybinė kalba.
 12. Įspėja (žodžiu ar raštu) fizinius ir juridinius asmenis apie Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų pažeidimus, kitas kalbos klaidas; įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas; reikalauja, kad pažeidimai (trūkumai) būtų pašalinti.
 13. Konsultuoja rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.
 14. Pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius, pranešimus kalbos klausimais, skelbia informaciją savivaldybės interneto svetainėje, tvarko svetainės skiltį „Valstybinė kalba“.
 15. Vykdo specialius Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymus.
 16. Redaguoja ir derina rajono tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus įsakymų projektus, tikrina, ar jie atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 17. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus su funkcijomis susijusiais klausimais.
 18. Dirba su finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos „Nevda“ „Personalo“ moduliu.
 19. Padeda nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, susijusius su skyriaus funkcijomis.
 20. Padeda rinkti dokumentus teismams pagal jų įpareigojimus.
 21. Tvarko administracijos darbuotojų, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovų  konkursų medžiagą (protokolus ir kt.).
 22. Tvarko administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos medžiagą (rengia išvadas, protokolus ir kt.).
 23. Tvarko administracijos darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimo medžiagą ir ją perduoda Bendrajam priėmimo skyriui.
 24. Rengia mero vardu sveikinimų tekstus įvairių švenčių progomis, rūpinasi gėlėmis, dovanomis ir  suvenyrais savivaldybės administracijos darbuotojų jubiliejų progomis.
 25. Rengia mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus dėl savivaldybės administracijos darbuotojų, kitų įstaigų darbuotojų apdovanojimo padėkos raštais.
 26. Vykdo ir įformina pirkimų apklausas, susijusias su dovanų, gėlių, suvenyrų pirkimais, pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.
 27. Dalyvauja Kelmės rajono valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos ir kitų įstaigos vadovo sudaromų komisijų darbe.
 28. Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe. Esant būtinumui surašo posėdžių protokolus.
 29. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus (jeigu jie neprieštarauja šiam pareigybės aprašymui) tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: