Spausdinti puslapio vidurį
Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (2017-08-21, A-886)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo (finansų, apskaitos) arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Parengia medžiagą rajono savivaldybės biudžetui sudaryti: parengia savivaldybės biudžeto projekto formas, išlaidų apskaičiavimo tvarkas, priima biudžetinių įstaigų lėšų poreikio projektus, patikrina išlaidų apskaičiavimą, sudaro biudžeto projekto suvestinę pagal valstybės funkcinius kodus, sudaro rajono savivaldybės biudžeto projektą ir priedus.
 2. Tvarko biudžeto sudarymo ir vykdymo dokumentus: parengia biudžeto sudarymo formas, surenka biudžetinių įstaigų pateiktus duomenis.
 3. Priiminėja ir tikrina biudžetinių įstaigų sąmatas ir jų priedus pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą rajono savivaldybės biudžetą.
 4. Sudaro rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatų suvestines, paskirstydamas ketvirčiais pagal visus pajamų ir išlaidų klasifikacijos kodus, taip pat savivaldybės biudžeto išlaidų plano valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti suvestinę pagal kiekvieną funkciją, savivaldybės biudžeto moksleivio krepšelio išlaidų planą, biudžeto išlaidų planą programoms vykdyti.
 5. Pateikia duomenis ir atsiskaito su Finansų ministerija pagal sudarytą rajono biudžeto suvestinę.
 6. Priima ir tikrina (per metus) pakeitimus sąmatose ir patikslintas biudžetinių įstaigų sąmatas.
 7. Tikslina biudžeto pajamas finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje.
 8. Tikslina ir registruoja biudžetinių įstaigų patikslintas sąmatas finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje pagal kiekvieną valstybės funkcinį kodą, finansavimo šaltinį.
 9. Rengia savivaldybės institucijų sprendimų projektus, susijusius su biudžeto vykdymu, pakeitimais ir tikslinimais.
 10. Tvarko savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų paskirstymą (planinę dalį).
 11. Analizuoja biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastis.
 12. Laiku parengia ir atsiskaito su Finansų ministerija už ketvirčio ir metines apyskaitas (planiniai duomenys). Pateikia paaiškinimą dėl rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos.
 13. Rengia ir atsiskaito kuruojančių ministerijų nustatytais terminais ir formomis už valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšų ir mokinio krepšelio lėšų panaudojimą (planiniai duomenys).
 14. Analizuoja biudžetinių įstaigų biudžeto planų vykdymą.
 15. Priima ir tikrina biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) pareigybių ir darbo užmokesčio pusmečio ir metų ataskaitas, sudaro suvestinę ataskaitą.
 16. Prireikus parengia ir pateikia biudžeto įvykdymo duomenis savivaldybės merui,  pavaduotojams, administracijos direktoriui ir tarybos nariams.
 17. Teikia praktinę ir metodinę pagalbą iš savivaldybės biudžeto išlaikomoms įstaigoms biudžeto projekto rengimo, sąmatų tikslinimo, ataskaitų sudarymo ir kitais klausimais.
 18. Prireikus rengia ir teikia valstybės institucijoms paraiškas lėšoms gauti ar patirtoms išlaidoms kompensuoti.
 19. Registruoja siunčiamus dokumentus duomenų bazėje ,,Kontora“.
 20. Prireikus parengia ir pateikia įvairią informaciją ir apskaičiavimus, susijusius su rajono biudžetu, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Finansų ministerijai, bankams ir kitoms institucijoms.
 21. Vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
 22. Pavaduoja skyriaus vedėją ligos atveju, atostogų, komandiruočių metu.
 23. Rengia pagal savo kompetenciją administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarnybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų norminių teisės aktų projektus.
 24. Pagal savo kompetenciją atsako už savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų tinkamą vykdymą, už savo veiksmus, susijusius su darbu.
 25. Dalyvauja pagal kompetenciją įvairių komisijų darbe.
 26. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijoms susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: