Spausdinti puslapio vidurį
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (2019-09-16, PA-178)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.    Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
2.    Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
3.    Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
4.    Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
5.    Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo srityje.
6.    Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1.    Kaupia informaciją apie Europos Sąjungos fondų ir kitų programų teikiamą paramą, susijusią su rajono plėtra, ir pateikia informaciją Savivaldybės administracijos padaliniams.
2.    Analizuoja investicijų poreikį, ruošia pasiūlymus dėl investicijų prioritetų, pritaiko tinkamoms programoms ar investicijų šaltiniams.
3.    Koordinuoja priskirtų Savivaldybės investicinių projektų, paraiškų bei kitos privalomos pateikti dokumentacijos rengimą ir teikimą finansinei paramai gauti bei organizuoja jų įgyvendinimą, gavus finansinę paramą.
4.    Inicijuoja ir organizuoja investicinių projektų pagrindžiamųjų dokumentų parengimą.
5.    Koordinuoja priskirtus Savivaldybės projektus, finansuojamus Europos Sąjungos ir kitų programų lėšomis, organizuoja projektų įgyvendinimo eigą, atsako už jų įgyvendinimą.
6.    Atsako už jam priskirtų projektų valdymo komandos veiklos koordinavimą, vykdo išlaidų, rezultatų kontrolę.
7.    Ieško finansavimo šaltinių įgyvendinant Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose suplanuotus investicinius projektus.
8.    Dalyvauja rengiant jam priskirtus Savivaldybės investicijų projektus, studijas, perspektyvinius planus ir pagal savo kompetenciją juos įgyvendina.
9.    Teikia aktualią informaciją, susijusią su jam priskirtų projektų įgyvendinimu, Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausiajam specialistui, atsakingam už viešuosius ryšius.
10.    Teikia pasiūlymus dėl tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo galimybių.
11.    Bendradarbiauja su užsienio partneriais rengiant ir koordinuojant bendrus tarptautinius projektus.
12.    Rengia priskirtų investicinių projektų įgyvendinimo ataskaitas ir kitus susijusius dokumentus ir teikia juos finansinės paramos davėjo institucijai ir kitoms institucijoms.
13.    Teikia duomenis, susijusius su strateginio planavimo dokumentų ir jų vykdymo ataskaitų rengimu bei įgyvendinimo stebėsenos vykdymu.
14.    Organizuoja viešuosius pirkimus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir kontroliuoja jų vykdymą.
15.    Įgyvendinant projektus prireikus bendrauja su užsienio partneriais.
16.    Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio ir valstybės investicijas bei socialinę ir ekonominę padėtį Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.
17.    Bendradarbiauja su verslo plėtros institucijomis, ministerijomis, departamentais, kitomis investicijas skatinančiomis institucijomis, Kelmės rajono savivaldybės vystymo strategijos, verslo plėtros klausimais.
18.    Rengia dokumentų projektus Kelmės rajono savivaldybės tarybai užsienio, valstybės, viešosios ir privačiosios partnerystės investicijų, strateginės plėtros, verslo skatinimo klausimais.
19.    Rengia informacinę medžiagą apie Kelmės rajono savivaldybės verslo aplinką, rūpinasi jos platinimu šalyje ir užsienyje.
20.    Konsultuoja kitų skyrių, Savivaldybės įstaigų darbuotojus projektų įgyvendinimo klausimais.
21.    Užtikrina saugomų dokumentų, susijusių su projektų vykdymu, tvarkymą pagal nustatytus reikalavimus.
22.    Rengia Savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus projektų klausimais.
23.    Teikia ataskaitas apie savo veiklą.
24.    Pagal kompetenciją dalyvauja įvairių komisijų darbe.
25.    Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio žodinius ir raštiškus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Rugpjūtis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: