Spausdinti puslapio vidurį
Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausioji specialistė V. Sutkienė (2018-09-07, A-1057)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų arba socialinių mokslų studijų sričių išsilavinimą.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus ir mokėti juos taikyti darbe, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Derina su savivaldybės meru ir administracijos direktoriumi strateginius ir taktinius komunikacijos planus, organizuoja visas viešųjų ryšių priemones, veiksmus ir sprendimų projektus ir atsako už jų vykdymą.
 2. Rengia informaciją žiniasklaidai apie savivaldybės vadovybės, administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklą, informuoja gyventojus aktualiais rajono klausimais.
 3. Atsako už teisingo savivaldybės įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimą.
 4. Užtikrina nuolatinį informacijos apie Kelmės rajono savivaldybės veiklą srautą žiniasklaidos priemonėms, derina su struktūrinių padalinių vadovais viešosios informacijos pateikimo klausimus, organizuoja oficialių informacinių pranešimų apie vidaus teisės aktų priėmimą skelbimą vietinėje spaudoje.
 5. Analizuoja žiniasklaidos informaciją savivaldybei aktualiais klausimais, administracijos direktoriaus, mero pavedimu nustatytais terminais rengia bei teikia merui ir direktoriui savivaldybės veiklos aprašymo žiniasklaidoje analizes, organizuoja atsakymų į kritiką žiniasklaidoje pateikimą.
 6. Analizuoja su savivaldybės ir administracijos veikla susijusią informaciją, apie ją praneša merui ir direktoriui, nuolat stebi internete pasirodančią informaciją, susijusią su Kelmės rajonu ir savivaldybe, nedelsiant apie tokios informacijos pasirodymą praneša merui ir administracijos direktoriui.
 7. Palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais. Organizuoja savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų, specialistų ir žiniasklaidos atstovų spaudos konferencijas.
 8. Interneto rubrikoje „Informacija spaudai“ pirmadieniais pateikia informaciją žiniasklaidai apie tą savaitę savivaldybės administracijoje numatomus posėdžius, pasitarimus, renginius.
 9. Rengia straipsnius, teikia ir įgyvendina siūlymus dėl rajono savivaldybės įvaizdžio gerinimo per žiniasklaidą, leidybos programas.
 10. Prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo klausimais.
 11. Kontroliuoja kitų savivaldybės administracijos darbuotojų, turinčių tinklalapio administravimo teisę, savivaldybės tinklalapyje publikuojamą informaciją, pagal poreikį ją sutvarko ir redaguoja, padeda paskelbti.
 12. Dalyvauja organizuojant savivaldybės renginius.
 13. Koordinuoja informacijos pateikimą savivaldybės interneto puslapiui, atsako už jos parengimą     laiku, dalyvauja rengiant ir tvarkant savivaldybės interneto tinklalapį pagal savo kompetenciją.
 14. Atsako už spaudos pranešimų kokybišką ir laiku parengimą bei platinimą savivaldybės vidaus tinklu ir žiniasklaidos priemonėms, atsako už pranešimų turinį.
 15.  Dalyvauja pagal poreikį su vadovais renginiuose, fotografuoja, rengia informaciją, savo parengtą informaciją ir iliustracijas publikuoja savivaldybės interneto tinklalapyje ir oficialioje savivaldybės Feisbuko socialinėje paskyroje.
 16. Kontroliuoja iš savivaldybės administracijos padalinių, švietimo, kultūros įstaigų gautą publikuoti informaciją, ją atrenka, redaguoja ir užtikrina jos publikavimą savivaldybės interneto tinklalapyje, oficialioje savivaldybės Feisbuko socialinėje paskyroje bei spaudoje.
 17. Koordinuoja mero ir direktoriaus ataskaitų, informacijos apie savivaldybės tarybos posėdžius ir darbotvarkę pateikimą vietinei spaudai.
 18.  Koordinuoja informacijos pateikimą ir surinkimą savivaldybės administracijos leidiniams, rengiamiems straipsniams spaudai apie rajono seniūnijų darbus.
 19. Vykdo savivaldybės administracijos vėluojančių atsakomųjų raštų kontrolę.
 20. Rengia kasmetinį Kelmės rajono savivaldybės atliktų darbų informacinį leidinį, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos skyriais, savivaldybės įmonėmis, pateikiančiais leidiniui medžiagą, vykdo leidybos paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą, rengia sutartį ir atsako už jos vykdymą, bendradarbiauja su leidykla, derina maketus.
 21. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais.
 22. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją.
 23. Rūpinasi reprezentacinių suvenyrų, dovanų paieška, jų užsakymu.
 24. Inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, parengia pirkimo sutarties projektą, jį suderina su juristais, Apskaitos skyriumi ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą bei atsako už sutarties vykdymą. Pateikia nustatytais terminais atsakingiems specialistams informaciją apie kiekvieną įvykdytą ar nutrauktą sutartį (pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių nuostatas).
 25. Atlieka Kelmės rajono savivaldybės administracijos norminių teisės aktų bei informacijos spausdinimo vietinėje spaudoje paslaugų pirkimą, derina jį su Viešųjų pirkimų skyriumi.
 26. Tvarko savivaldybės administracijos teikiamos spausdinti žiniasklaidai informacijos apskaitą, tikrina spausdintos informacijos apimtį su žiniasklaidos pateiktomis sąskaitomis faktūromis.
 27. Padeda merui, administracijos direktoriui organizuoti delegacijų ir svečių priėmimą  savivaldybėje, rūpinasi į rajoną atvykstančių svečių maitinimu, dovanomis, gėlėmis, suvenyrais.
 28. Rūpinasi puokštėmis valstybinių švenčių metu įteikiant garbingus rajono apdovanojimus, pagerbiant žuvusiuosius laisvės kovose, pagerbiant mirusius įžymius rajono žmones.
 29. Rūpinasi dovanomis, gėlėmis sveikinant garbius respublikos ir rajono žmones, įmonių ir įstaigų vadovus, atitinkamas institucijas, kolektyvus įvairių sukakčių progomis, taip pat užuojautomis ir vainikais mirties atvejais (mero, administracijos direktoriaus pavedimu).
 30. Atsako už teisingą pirminių buhalterinių dokumentų (sąskaitų faktūrų, nurašymo aktų ir kitų susijusių dokumentų) įforminimą ir pateikimą laiku Apskaitos skyriui.
 31. Verčia iš anglų kalbos į lietuvių kalbą gautą iš užsienio korespondenciją, rūpinasi sveikinimais (užsienio partneriams), rengia jiems raštus, atsakymus.
 32. Vertėjauja (iš lietuvių į anglų, iš anglų į lietuvių kalbą) užsienio delegacijų priėmimo metu.
 33. Kontroliuoja lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos nuostatų laikymąsi savivaldybės administracijoje.
 34. Dalyvauja savivaldybės tarybos, prireikus jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldybės administracijos organizuojamuose oficialiuose susitikimuose bei priėmimuose ir rengia apie tai informaciją žiniasklaidai.
 35. Dalyvauja sudaromų komisijų, darbo grupių darbe.
 36. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja.
 37. Padeda rengti metines mero ataskaitas.
 38. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: