Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2020-06-25 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2020-06-23 T1-268 Dėl Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos vasaros laikotarpiu
Aiškinamasis raštas
2020-06-22 T1-267 Dėl naujo profilio stacionarių paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Kelmės ligoninėje derinimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-19 T1-266 Dėl  Egidijaus Ūkso nusišalinimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-17 T1-265 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2020-06-16 T1-264 Dėl Kelmės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Taisyklės
2020-06-16 T1-263 Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2019 metų ataskaitai
Aiškinamasis raštas
Ataskaitos aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-262 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-185 patvirtintų vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-261 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-06-16 T1-260 Dėl įgaliojimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti sutartis
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sutartis
Jungtinės veiklos sutartis
2020-06-16 T1-259

Dėl lėšų skyrimo projektui „Kelmės kultūros centro pastato Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“ užbaigti
Aiškinamasis raštas
CPVA raštas
CPVA sutartis
Kultūros ministerijos raštas
Prašymas
Tarybos sprendimas

2020-06-16 T1-258 Dėl papildomo finansavimo skyrimo projekto „Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas“ techniniam projektui parengti
Aiškinamasis raštas
Prašymas
Atsakymas
2020-06-16 T1-257 Dėl Kelmės rajono šilumos tiekimo įmonių, tiekiančių per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos, licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-256 Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2020–2021 metų investicijų plano derinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2020-06-16 T1-255 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-06-16 T1-254 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašymas
2020-06-16 T1-253 Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų ir Kelmės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos darbo reglamento patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Reglamentas
Nuostatai
2020-06-16 T1-252 Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-16 T1-251 Dėl Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kelmės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2020-06-16 T1-250 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-249 Grupių skaičius 2020–2021 mokslo metais Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų Muzikos skyriuose
Aiškinamasis raštas
Priedas
2020-06-16 T1-248 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-247 Dėl grupių komplektavimo VšĮ Kelmės sporto centre 2020–2021 mokslo metais
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-246 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-245 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos stogo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-16 T1-244 Dėl Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Taisyklės
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-16 T1-243 Dėl pritarimo Liolių melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektui „Liolių MNSA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“
Aiškinamasis raštas
Prašymas
2020-06-15 T1-242 Dėl pritarimo Paverpenio melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektui „Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas“
Aiškinamasis raštas
Prašymas
2020-06-15 T1-241 Dėl Kelmės rajono savivaldybės būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-15 T1-240 Dėl Kelmės r. Pakražančio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-239 Dėl Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-238 Dėl Religinio turizmo Tytuvėnuose skatinimo programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Programa
Sutartis
2020-06-15 T1-237 Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-236 Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo 2020 metais
Aiškinamasis raštas
2020-06-15 T1-235 Dėl Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2020-06-15 T1-234 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-233 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Kražių seniūnijai
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-15 T1-232 Dėl prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypą valdyti patikėjimo teise
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-15 T1-231 Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Kelmės švietimo pagalbos tarnyboje
Aiškinamasis raštas
2020-06-15 T1-230 Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančių subjektų Kelmės rajono savivaldybėje patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-15 T1-229 Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos nuostatų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Nuostatai
2020-06-15 T1-228 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Kelmės miesto kolumbariumo paslaugos įkainio patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-15 T1-227 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-226 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-15 T1-225 Dėl koplyčios perdavimo Liolių seniūnijai
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-15 T1-224 Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-12 T1-223 Dėl nekilnojamojo turto nuomos mokesčio sumažinimo BENU Vaistinė Lietuva, UAB
Aiškinamasis raštas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-12 T1-222 Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-221 Dėl Kelmės mažojo teatro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-220 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo 
2020-06-12 T1-219 Dėl Kelmės krašto muziejaus 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-218 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo patvirtinimo“ 1.1.4, 1.4.4, 1.5.2 papunkčių pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2020-06-12 T1-217 Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
2020-06-12 T1-216 Dėl 2020 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2020-06-12 T1-215 Dėl Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-214 Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-213 Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-212 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2020-06-12 T1-211 Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma

 

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Liepa
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: