Spausdinti puslapio vidurį
Apdovanojimai

Kelmės  rajono  savivaldybės garbės  ženklais
„Už nuopelnus  Kelmės  rajonui“ apdovanoti rajonui nusipelnę asmenys

Eil.
Nr.

Rajono tarybos sprendimo
dėl apdovanojimo
garbės ženklu
data ir Nr.

Piliečio vardas,
pavardė,
gimimo metai

Apdovanojimo
įteikimo data

Apdovanojimas
suteiktas už nuopelnus

1.

2010 m.
kovo 24 d.
sprendimas
Nr. T-81

VYTAUTAS  JONAS  PIKTURNA
1930-04-23

2010 m.
balandžio 6 d.
rajono tarybos narių 1990-1995 ir 2007-2011 m. kadencijų susitikimo metu

Už aktyvią visuomeninę veiklą, pilietiškumą, demokratiškumą ir toleranciją plėtojant savivaldą rajone.

2.

2010 m.
gegužės 20 d.
sprendimas
Nr.T-153

JANUŠAS  ROSLANAS
1962-10-30

 

2010 m.
gegužės 29 d.
Liaudies meno šventės metu

Už ilgametį ir sėkmingą tarptautinio bendradarbiavimo tarp Bilgorajaus miesto ir Kelmės rajono savivaldybės plėtojimą.

3.

2010 m.
spalio 28 d.
sprendimas
Nr. T-298

ZIGMAS MAČIJAUSKAS
1954-11-12

2010 m.
lapkričio 25 d.
Rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu

Už nuoširdų ir sąžiningą darbą rūpinantis Kelmės miesto tvarkymu, jo įvaizdžio kūrimu.

4.

2011 m.
sausio 27 d.
sprendimas
Nr. T-1

ELENA BURDULIENĖ
1928-12-05

2011 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už aktyvią, ilgametę pedagoginę bei kultūrinę veiklą, indėlį tyrinėjant ir saugojant Šaukėnų krašto kultūrinį paveldą.

5.

2011 m.
sausio 27 d.
sprendimas
Nr. T-2

VYTAUTAS  JAGMINAS
1930-11-12

2011 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

 

Už ilgametį nuoširdų ir sąžiningą pedagoginį darbą, aktyvaus sportinio gyvenimo Tytuvėnų krašte organizavimą, daugkartinių respublikinių ir tarptautinių varžybų nugalėtojų parengimą, Kelmės rajono garsinimą Lietuvoje ir užsienio šalyse.

6.

2012 m.
sausio 27 d.
sprendimas
Nr. T-1

ONA JANKAUSKIENĖ
1942-07-19

2012 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už ilgametę ir reikšmingą kūrybinę veiklą, liaudies šokio meno ir kultūros tradicijų Užvenčio krašte puoselėjimą.

7.

2012 m.
sausio 27 d.
sprendimas
Nr. T-2

LEONAS ALGIRDAS
LIPEIKA
1943-04-24

2012 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už ypatingus pasiekimus profesiniame darbe, aktyvią ir ilgametę kūrybinę muzikinę veiklą, svarų indėlį į rajono kultūrinį gyvenimą.

8.

2012 m.
sausio 27 d.
sprendimas
Nr. T-3

LIUDAS DAJORAS
1928-08-10

2012 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už verslo plėtrą rajone ir filantropinę veiklą.

 

9.

2012 m.
birželio 28 d.
sprendimas
Nr. T-197

ROMUALDAS  APANAVIČIUS
1947-12-01

2012 m.
liepos 9 d. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymo metu

Už ilgametę, reikšmingą mokslinę ir praktinę veiklą, organizuojant Kelmėje etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursus.

10.

2012 m.
birželio 28 d.
sprendimas
Nr. T-198

EDVARDAS DIRMEIKIS
1932-04-01

2012 m.
liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimo metu Kelmės krašto muziejuje

Už reikšmingą kraštotyrinę ir muziejinę veiklą saugant Kražių istorinę ir kultūrinę atmintį.

11.

2012 m.
birželio 28 d.
sprendimas
Nr. T-199

ALFONSAS MOTUZAS
1955-11-22

2012 m.
liepos 9 d.
Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymo metu

Už reikšmingą mokslinę tiriamąją ir praktinę veiklą, saugant ir populiarinant Kelmės krašto katalikišką etninę kultūrą.

12.

2012 m.
birželio 28 d.
sprendimas
Nr. T-200

VACLOVAS RIMKUS
1929-02-07

2012 m.
liepos 5 d.
Užvenčio muziejaus atidarymo metu

Už reikšmingą kraštotyrinę ir muziejinę veiklą, puoselėjant Kelmės krašto istorinės, kultūrinės atminties išsaugojimą ir sklaidą.

13.

2013 m.
sausio 29 d.
sprendimas
Nr. T-2

ALGIMANTAS ARMONAS
1957-10-24

2013 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už  ilgametį ir reikšmingą kūrybos indėlį į teatro meną, Kelmės krašto vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.

14.

2013 m.
sausio 29 d.
sprendimas
Nr. T-3

STEPAS DZIMIDAS
1942-11-26

2013 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už ilgametį prasmingą darbą, svarų indėlį kuriant Kelmės rajono senų ir neįgalių asmenų socialinę gerovę ir Liolių kultūrinę aplinką.

15.

2013 m.
sausio 29 d.
sprendimas
Nr. T-4

LARISA RAROVSKAJA
1952-05-31

2013 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už ilgametę ir aktyvią visuomeninę veiklą gerinant Kelmės rajono sergančiųjų diabetu gyvenimo kokybę.

16.

2013 m.
gegužės 29 d.
sprendimas
Nr. T-150

ROBERTAS ŠERVENIKAS
1966-04-01

2013 m.
birželio 16 d. Tytuvėnų festivalio atidarymo metu Tytuvėnų bažnyčioje

Už ilgametę ir aktyvią profesionalios muzikinės kultūros sklaidą organizuojant Tytuvėnų vasaros festivalį bei Tytuvėnų vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

17.

2013 m.
birželio 27 d.
sprendimas
Nr. T-180

VIDMANTAS FOKAS
1958-01-10

2013 m.
rugpjūčio 15 d. Kražių festivalio metu

Už Kražių kultūrinio ir dvasinio gyvenimo puoselėjimą bei ilgametę filantropinę veiklą.

18.

2014 m.
sausio 29 d.
sprendimas
Nr. T-2

JANINA SAMUŠIENĖ
1954-03-11

2014 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Kelmės kultūros centre

Už ilgametę, aktyvią ir nuoširdžią veiklą bei rūpinimąsi Kelmės rajono gyventojais, turinčiais regėjimo negalią.

19.

2014 m.
birželio 27 d.
sprendimas
Nr. T-163

VYTAUTAS JARUTIS
1936-10-16

2014 m.
liepos 15 d. Užventyje V-ojo menininkų plenero metu

Už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę veiklą organizuojant tradicinio meno plenerus, Lietuvos šviesuolių atminties įamžinimą ir kultūrinės erdvės Užventyje kūrimą.

20.

2015 m.
sausio 29 d.
sprendimas
Nr. T-20

POVILAS SABAITIS
1950-04-09

2015 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu

Už ilgametę ir reikšmingą profesinę veiklą, sportininkų, garsinusių Kelmės rajoną šalyje ir užsienyje, paruošimą.

21.

2016 m.
sausio 28 d.
sprendimas
Nr. T-7

RIMTAUTAS KAVALIAUSKAS
1948-09-04

2016 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu

Už aktyvią politinę, visuomeninę veiklą, bendradarbiavimo skatinimą ir socialinės atskirties mažinimą Kelmės rajone.

22.

2018 m.
sausio 25 d.
sprendimas
Nr. T-1

ILDEFONSAS PETKEVIČIUS
1958-09-24

2018 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu

Už aktyvią visuomeninę veiklą ir verslo dvasios puoselėjimą Kelmės rajone.

23.

2018 m.
sausio 25 d.
sprendimas
Nr. T-22

STANISLOVAS BRUŽAS
1940-05-08

2018 m.
vasario 16 d. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu

Už aktyvią šviečiamąją, kultūrinę ir bendruomeninę veiklą Kelmės rajone.

24.

2019 m.
sausio 31 d. sprendimas Nr. T-1

ALVYDAS GEŠTAUTAS 2019 m.
Vasario 16-osios minėjimo metu

Už aktyvią visuomeninę veiklą, tarptautinių ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą.

25.

2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-2

JOHANESAS VOLFGANGAS GĖRTĖ

(JOHANNES WOLFGANG GÄRTHE)


 2019 m.
balandžio 12 d. Vokiečių kalbos šventės metu

Už aktyvią ir reikšmingą šviečiamąją veiklą Kelmės rajone, teikiamą finansinę paramą švietimo įstaigoms, tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo plėtojimą bei Kelmės vardo garsinimą Europoje.

26.

2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. T-3

ALVYDAS KNYZELIS

 2019 m.
Vasario 16-osios minėjimo metu

Už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei šviečiamąją veiklą puoselėjant Kelmės krašto etninę kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjų meną.

27.

2020 m. vasario 20 d. sprendimas
Nr. T-40

 

 MARIJONA ŠEDIENĖ

2020-03-11
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimo metu

Už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje ir aktyvią visuomeninę veiklą.

28.

2020 m. vasario 20 d. sprendimas
Nr. T-42

PETRAS RAČKAUSKAS  2020-03-11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimo metu

Už verslo plėtrą Kelmės rajone.

 
29.

2020 m. vasario 20 d. sprendimas
Nr. T-41

REINHARDAS KREBSAS (REINHARD KREBS)  

Už tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo plėtojimą.

30.

2021 m. vasario 18 d. sprendimas
Nr. T-17

ROMAS ČERKAUSKAS  

Už tarptautinių ryšių, tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimą ir aktyvią visuomeninę veiklą.


 Kelmės rajono savivaldybė apdovanota keturiomis „Auksinėmis krivūlėmis“:


 2005 m.
Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigtas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas
„Geriausia kaimiškoji savivaldybė Žemaitijoje“.

2014 m.
Žemės ūkio ministerijos įsteigtas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas
„Už gyvulininkystės vystymą“.

2015 m.
Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas
„Už visuomenės sveikatos idėjų skatinimą ir sklaidą“.

2019 m.
Finansų ministerijos įsteigtas „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas
„Už atsakingą požiūrį į efektyvų finansų valdymą“.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: