Spausdinti puslapio vidurį
Komisijos, tarybos

 

Komisijos, tarybos
pavadinimas

Pirmininko vardas, pavardė,
tel.,
el. paštas

Nariai

Bendruomenės sveikatos
taryba

Lina Balčiūnienė
Tel. d. (8 427) 52 239 
El. p. lina.balciuniene@kelme.lt

Sigita Butnorienė
Jolanta Dausinienė
Regina Karašauskytė
Danutė Laivienė
Stasys Lekšas
Dalė Leliukienė
Alma Mackevičienė
Romalda Ramonienė

Šeimos komisija
Nuostatai

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Neringa Bagdonavičienė
Lina Balčiūnienė
Virginija Čerkauskienė
Mindaugas Grigalius
Daiva Ignotaitė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Lina Milašauskienė
Saulius Mockus
Daiva Stonienė
Aušra Sutkuvienė
Lina Šimkevičienė
Laura Šumskienė
Irena Pobrėžienė

Etikos komisija

Dalia Balčiūnienė
Mob. 8 611 26 368
El. p. daliabalciuniene5@gmail.com

Ramūnas Baranauskas
Stasys Lekšas
Reda Mažonavičienė
Ingrida Makauskienė
Irena Sabaliauskienė
Edmundas Zaleckas

Eismo saugumo
komisija

Stasys Jokubauskas
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt
Romas Atkočaitis
Teisutis Beržinskas
Jolanta Dausinienė
Rimantas Dobrovolskis
Rimantas Giržadas
Gytis Juchnevičius
Egidijus Ūksas

Garbės piliečio vardo suteikimo
ir garbės ženklo „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“ skyrimo
kandidatų atrankos komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88 571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Gintautas Astašauskas
Vytautas Barkauskas
Kęstutis Bilius
Alvydas Geštautas
Stasys Jokubauskas
Emilija Kvietkuvienė
Rima Rimdeikienė
Egidijus Ūksas
Sonata Venckienė

Neįgaliųjų reikalų
komisija

Aldona Kvintufelienė
Mob. 8 687 29 834
El. p. aldokvin@gmail.com

Birutė Alūzienė
Vytautas Brakauskas
Sigita Butnorienė
Danutė Laivienė
Marytė Lencienė
Borisas Markulis
Daiva Pocevičienė
Lijana Radvanskienė
Janina Samušienė
Erminijus Simonavičius
Dalia Viliūnienė

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija Arūnas Kasparavičius
Tel. (8 427) 69 157
Mob. 8 686 81 987
El. p. arunas.kasparavicius@kelme.lt

Marytė Lencienė
Rokas Laurinaitis
Janina Samušienė
Lijana Radvanskienė

Nevyriausybinių organizacijų taryba Egidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p. egidijus.uksas@kelme.lt

Algimantas Armonas
Janina Samušienė
Dalia Viliūnienė
Nelė Želvienė
Nerijus Peleckis
Stasys Jokubauskas
Salomėja Ramanauskienė
Kęstutis Bilius
Albertas Brazas
Egidijus Ūksas

Bendruomeninių organizacijų taryba  

Neringa Bagdonavičienė
Kristina Bertašienė
Regina Bogušienė
Jūratė Gotautienė
Regina Karašauskytė
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Dalia Skardžiuvienė
Egidijus Ūksas

Jaunimo reikalų
taryba
Nuostatai

Egidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p. egidijus.uksas@kelme.lt
Austėja Bagdonavičiūtė
Neringa Bagdonavičienė
Virginija Čerkauskienė
Dainius Ivoškis
Miglė Laurinavičiūtė
Egidijus Mikovičius
Nedas Nekrašas
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Artiom Veselov

Sporto taryba

Egidijus Ūksas
Tel.: (8427) 69 051
Tel. mob.8 669 74 285
El.p. egidijus.uksas@kelme.lt
Neringa Bagdonavičienė
Darius Barauskis
Vytautas Brakauskas
Nerijus Gasickas
Irena Janušienė
Danutė Laivienė
Saulius Michailovas
Paulius Mickūnas
Vaidotas Monkevičius
Nerijus Peleckis

Antikorupcijos
komisija
Nuostatai

Janina Skeberdienė
Mob. 8 612 51 459
El. p. janinaskeb@gmail.com

Vilma Ancikevičienė
Daiva Aleksandravičienė
Ramūnas Baranauskas
Danutė Laivienė
Vaida Linikienė
Ingrida Savickienė

Kultūros ir meno
taryba

 

Egidijus Ūksas
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Rita Grišienė
Dalia Miliauskienė
Nomeda Bandzienė
Martynas Dzimidas
Alina Žalandauskienė
Rita Ščiglinskienė

Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisija

Darbo reglamentas

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88 571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Rima Rimdeikienė (sekretorė)  
Stasys Jokubauskas
Albertas Brazas
Emilija Kvietkuvienė
Sonata Venckienė

Komisija literatūrinėms
premijoms skirti,
leidžiamiems literatūros
kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės
tvarkai nustatyti

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88 571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Sonata Venckienė (pirmininko pavaduotoja)
Rima Rimdeikienė (sekretorė)
Danguolė Garnienė
Valerija Puišienė
Ona-Laima Gudzinevičiūtė
Daiva Stonienė
Emilija Kvietkuvienė
Rita Grišienė
Alma Paulauskienė
Vytautas Šimkūnas

Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisija

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Virginija Čerkauskienė
Reda Každailienė
Rokas Laurinaitis
Vaida Linikienė
Audronė Palubinskienė
Dalius Prakuraitis
Vaida Samušienė
Indrė Skirmantaitė
Alma Ūksienė
Sonata Venckienė

Nuolatinė statybos
komisija

 
Tel. (8 427) 69 070

Konkrečių institucijų atstovai

Savivaldybės peticijų
komisija

Albertas Brazas
Mob. 8 699 63 086
El. p. albertasbrazas@gmail.com

Danutė Laivienė -
pirmininko pavaduotoja
Petras Barakauskas
Dainius Ivoškis
Arūnas Kasparavičius

Smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos
priežiūros komisija

Stasys Jokubauskas 
Tel. d. (8 427) 69 053
Mob. 8 687 78 933
El. p. stasys.jokubauskas@kelme.lt

Tomas Adomaitis
Kęstutis Bilius
Ramūnas Baranauskas
Justinas Drapanauskas
Saulius Mockus
Ildefonsas Petkevičius
Ingrida Savickienė
Vytautas Sirusas
Laima Tyliutė
Egidijus Ūksas

Smulkių ir vidutinių ūkių
plėtros programos
administravimo komisija

Zenonas Mačernius
Mob. 8 686 14 990
El. p. zenonas.macernius@gmail.com

Andrius Augustis
Ramūnas Baranauskas
Vytautas Barkauskas
Gintaras Baškys
Joana Miliauskienė
Egidijus Ūksas
Vytautas Vaičikauskas

Socialinės paramos
klausimams spręsti
komisija

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Reda Každailienė -
pimininko pavaduotoja
Danguolė Gedminienė -
sekretorė
Arūnas Kasparavičius
Marytė Lencienė  
Vida Sinkevičienė
Indrė Skirmantaitė
Daiva Stonienė

Strateginio planavimo
komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88 571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Egidijus Ūksas –
pimininko pavaduotojas
Ramūnas Baranauskas
Kęstutis Bilius
Zenonas Mačernius
Stasys Lekšas
Albertas Brazas
Danutė Ivanauskienė

Studijų rėmimo programos
taryba

Egidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt

Dalia Balčiūnienė
Albertas Brazas
Reda Každailienė
Vaida Linikienė
Sonata Venckienė
Vilija Virbickė

Komisija valstybės turtui
pripažinti nereikalingu
arba netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašyti ir likviduoti

Danutė Laivienė
Tel. d. (8 427) 69 052
Mob. 8 659 92 849
El. p. danute.laiviene@kelme.lt

Romas Balčiūnas
Arturas Baltrukas
Dainius Gudavičius
Vida Žalpienė

Atminimo įamžinimo komisija

 

1. Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas;
2. Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
4. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūrą;
5. Savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas;
6. Savivaldybės administracijos specialistas, atsakingas už kultūros paveldą;
7. Savivaldybės administracijos vyriausiasis kalbos tvarkytojas;
8. Kelmės krašto muziejaus direktorius;
9. Kelmės kultūros centro direktorius.

Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisija

Vaclovas Andrulis
Tel. d. (8 427) 69 051
Mob. 8 687 88 571
El. p. vaclovas.andrulis@kelme.lt

Ramūnas Baranauskas
Saulius Mockus
Stasys Jokubauskas
Vilmantas Kizis

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo komisija

Egidijus Ūksas
Tel. (8 427) 69 051
Mob. 8 669 74 285
El. p. egidijus.uksas@kelme.lt

Sonata Venckienė, sekretorė
Danutė Laivienė
Ramūnas Baranauskas
Albertas Brazas
Ona Granickienė
Danutė Žalpienė
Rita Grišienė

 

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: