Spausdinti puslapio vidurį
Projektai
Įgyvendintas projektas „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ pagal 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytą finansavimo sutartį Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008 iš Europos regioninės plėtros fondų lėšų. Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projekto veiklas - įrengta nauja atvira viešoji erdvė Tytuvėnų mieste. Veiklos įgyvendintos dvejuose žemės sklypuose: 1) sklypas (unikalus Nr. 4400-0982-2255), esantis Skogalio g. 5C, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.; 2) sklypas (unikalus Nr. 4400-0534-5184), esantis Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansuojami projektai
Projektas „Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas“

 

 

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų  programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendintas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“

2019 m. sausio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. 2021 m. gegužės 18 dieną projektas sėkmingai užbaigtas. Įgyvendinto projekto išlaidų vertė -  269 897,54 Eur.

Projektas “Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos  k. Kaštonų g. „ kapitalinis remontas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų  programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ .

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“

Kelmės rajono savivaldybė  įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“. Projekto partneriai VšĮ „Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras“ ir Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius.

Informacija apie parengtą ir patvirtintą projektą „Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Informuojame apie „Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams“ parengtą ir patvirtintą kraštovaizdžio tvarkymo projektą.

Informacija apie projektą „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“

Kelmės rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą projekto Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“ sprendinių konkretizavimo etapą. Projektas vykdomas naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Projektas „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“

Projekto Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61-0012

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019,,Kraštovaizdžio apsauga“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) sanglaudos fondo ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Žalpių kaimo gyventojai džiaugiasi rekonstruotais bendruomenės namais

Lapkričio 22 d. Žalpių kaime vyko Kelmės rajono savivaldybės įgyvendinto projekto „Bendruomenės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime“ lėšomis rekonstruotų bendruomenės namų atidarymas.

Bus pristatomas projektas „Bendruomenės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime“

Lapkričio 22 d. Žalpiuose vyks renginys „Mažo miestelio – didelė dvasia“, kurį organizuoja Žalpių kaimo bendruomenė kartu su Pakražančio kultūros centru.

Įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“

2019 m. sausio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009  „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“.

Baigiamas įgyvendinti projektas „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas (I etapas)“

2018 m. rugpjūčio 7 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-516-61-0001 „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų sutvarkymas (I etapas)“ sutartį Nr. PS-28.

Kelmės rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“

Kelmės rajone vidutinis gyventojų amžius didėja, didėja poreikis senelių namų plėtrai. BĮ „Liolių senelių globos namai“ misija yra „Užtikrinti socialinės globos namų gyventojams socialinę gerovę, teikiant rūpestingą paramą, kuri padėtų jiems pasijusti pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais bei integruotis visuomenėje“.

Projektas „BRICS - Broaden Resources In Common for Solidarity“
Kelmės rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Kelmės rajonas nuo seno garsėja savo draustiniais, regioniniais parkais, ežerais ir miškais. Kraštas traukia lankytojus savo įvairove: nuostabiais Dubysos, Ventos ir kitų upių vingiais, tyrais ežerais, daugybe paveldo objektų. Kelmės rajono vaizdinga gamta itin svarbi savitu istoriniu, kultūriniu kraštovaizdžiu, svarbiausiais jo objektais: piliakalniais, dvarų sodybomis, senovės laidojimo vietomis, sakraliniais statiniais.

Projektas „Europe where we want to live“
Projektas „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Projektas „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Pagal 2018 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ sutartį Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008 Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo projekto veiklas - įrenginėjama nauja atvira viešoji erdvė Tytuvėnų mieste. Veiklos įgyvendinamos dvejuose žemės sklypuose: 1) sklypas (unikalus Nr. 4400-0982-2255), esantis Skogalio g. 5C, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.; 2) sklypas (unikalus Nr. 4400-0534-5184), esantis Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, Kelmės r. sav.

Įgyvendinamas projektas „Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas“

2018 m. lapkričio 5 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0008 „Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas“ sutartį.

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KELMĖS MIESTO PIETINĖS DALIES SUTVARKYMAS ĮRENGIANT EISMO SAUGUMO PRIEMONES“

2018 m. birželio 7 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0001 „Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones“ Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0002 sutartį.

Projektas „Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ (atnaujinta)

Projektas „Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ modernizacija“

Projekto pavadinimas – „Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ modernizacija“

Projekto Nr.
 09.1.3-CPVA-R-705-61-0009

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

2018 m. rugpjūčio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto  „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0008 sutartį.

Kelmės Tūkstantmečio parkui tvarkyti patvirtinta visuomenės dalyvavimo programa
Projektas „Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir įrangos įsigijimas“Projekto pavadinimas –
„Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir įrangos įsigijimas“.

Projekto Nr.
09.1.3-CPVA-R-724-61-0006
Įgyvendinamas projektas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti

Savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

Projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“

Kelmės rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

Kelmės rajonas nuo seno garsėja savo draustiniais, regioniniais parkais, ežerais ir miškais. Kraštas traukia lankytojus savo įvairove: nuostabiais Dubysos, Ventos ir kitų upių vingiais, tyrais ežerais, daugybe paveldo objektų. Kelmės rajono vaizdinga gamta itin svarbi savitu istoriniu, kultūriniu kraštovaizdžiu, svarbiausiais jo objektais: piliakalniais, dvarų sodybomis, senovės laidojimo vietomis, sakraliniais statiniais.

Informacija apie parengtą ir patvirtintą visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, rengiant Kelmės dvaro sodybos parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo tvarkymo projektą

Informacija apie parengtą visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programą, rengiant Kelmės dvaro sodybos parko kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo tvarkymo projektą

Projektas „Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste“

 

Projektas „Grupinio gyvenimo namai asmenims su negalia“.

Projektas ,,Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste”

 

Projektas „Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas, Raseinių g. kvartalas)“, projekto kodas VP3-1.1-VRM-02-R-61-010

 

Projektas ,,Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g. kvartalas)”

 

Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimas
Baigtas įgyvendinti projektas „Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra“
Kelmės rajone įrengtoje naujoje aikštelėje perdirbama beveik 600 tonų rajono atliekų
KELMĖS „AUKURO“ VIDURINĖS MOKYKLOS PASATO REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAI
Įgyvendintas projektas „Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra“
Įgyvendinamas projektas nr. VP3-1.4-AM-06-R-61-006 „Apleistų pastatų, teritorijų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas Kelmės rajone“
Įgyvendinamas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone (Kelmėje, Užventyje)“
Įgyvendinimas projektas Nr. VP3-3.1 AM-01-V-02-043 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kelmės rajone“
Kelmės rajone pastatyta dumblo kompostavimo aikštelė
Kelmės miesto daugiabučių namų atnaujinimas gerinant jų energetines charakteristikas
Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija. I etapas (Dariaus ir Girėno g. I dalis, Vilbėno g., Radvilų g., Žalioji g., Lauko g. atšaka)
„Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo kelio – Citavičiaus g. rekonstrukcija (darbai)“
Informacija apie patvirtintą teritorijos tarp Žemaitės ir Stoties gatvių Tytuvėnų mieste detaliojo plano koncepciją ir parengtus sprendinius.
Projektas „Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas“
Kelmės rajone įgyvendinamas projektas „Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros kompleksiška plėtra“
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Liepa
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: