Spausdinti puslapio vidurį
Įstaigos istorija

Kelmės rajono savivaldybė yra įsikūrusi Vakarų Lietuvoje, Šiaulių apskrityje. Rajono plotas – 1705 kv. km, yra apie 37 000 gyventojų. Centras – Kelmė (apie 10 200 gyventojų). Savivaldybės teritorijoje yra 11 seniūnijų: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Užvenčio, Vaiguvos. Iš šių seniūnijų sudarytos 46 seniūnaitijos.

Rajono tarybą sudaro 25 nariai, Kolegiją – 9 nariai, sudarytos 23 komisijos ir tarybos, veikia 6 komitetai. Savivaldybėje yra Kontrolės ir audito tarnyba.

Kelmės rajono taryba 1990–1995 m.

Pirmoji atkurtos Lietuvos Kelmės rajono taryba buvo išrinkta 1990 m. kovo mėnesį ir dirbo penkerius metus iki 1995 m. balandžio mėnesio. Ji buvo renkama pagal mažoritarinę rinkimų sistemą. Rajonas buvo suskirstytas į 50 apygardų, vienoje jų rajono tarybos deputatas nebuvo išrinktas. Tarybos pirmininku buvo išrinktas „Bičiulio“ laikraščio redaktorius V. Pikturna, o neetatiniu pavaduotoju – Karklėnų kolūkio pirmininko pavaduotojas V. Kuizinas. Buvo suformuotas prezidiumas, komisijos. Prezidiumas dirbo iki 1992 m., t. y. kol buvo pakeistas Vietos savivaldos įstatymas. Rajono taryba slaptu balsavimu skyrė vykdomąją valdžią – rajono valdybą. Valdybos nariai negalėjo būti rajono tarybos deputatais. 1990 m. balandžio mėnesį rajono valdytoju buvo išrinktas I. Šimkus. 1991 m. rudenį I. Šimkus ir didžioji valdybos narių dalis atsistatydino. Buvo suformuota nauja valdyba, kurios valdytoju paskirtas rajono tarybos Ekonomikos ir biudžeto komisijos pirmininkas R. Motuzas (jis atsisakė rajono tarybos deputato mandato). 1994 m. R. Motuzas atsistatydino ir perėjo į kitą darbą. Rajono valdytoju išrinktas rajono tarybos deputatas Z. Mačernius, taip pat turėjęs atsisakyti atstovaujamosios valdžios mandato. Šios kadencijos dar du tarybos deputatai (vienas išvyko gyventi kitur, kitas nebelankė posėdžių) nutraukė veiklą. Tad 1990 m. kovo pabaigoje į paskutinį posėdį susirinko 45 tarybos deputatai iš 49, išrinktų penkeriems metams.

Kelmės rajono taryba 1995–1997 m.

Pagal 1992 m. spalio 25 d. priimtą Lietuvos Respublikos Konstituciją Kelmės rajono savivaldybės taryba buvo renkama dvejų metų laikotarpiui. Ją sudarė 25 nariai, išrinkti pagal proporcinę sistemą, t. y. pagal partijų sąrašus. Devynis mandatus gavo Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), aštuonis – Darbo demokratinė, keturis – Krikščionių demokratų, du – Demokratų, po vieną – Tautos pažangos ir Valstiečių partijos. Valdančiąją koaliciją sudarė Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai ir Demokratai. Meru buvo išrinktas gydytojas pediatras, konservatorius S. Lekšas, mero pavaduotoju – inžinierius mechanikas J. Staševičius. Jie ir dar penki valdančiosios koalicijos nariai buvo išrinkti į rajono valdybą. Pasikeitė ir savivaldybės vykdomosios valdžios struktūra. Atsirado nauja rajono savivaldybės administracija. Jos vadovu – administratoriumi paskirtas P. Barakauskas. Panaikintos miestų ir apylinkių tarybos. Vietoj jų rajono taryba įkūrė 11 seniūnijų. Seniūnus skyrė meras savo įgaliojimų laikotarpiui. Seniūnai negalėjo būti rajono tarybos nariais. Užvenčio seniūne paskirta K. Balsienė, išrinkta pagal Demokratų partijos sąrašą, atsisakė mandato. Ją pakeitė A. Alčiauskis. Po kurio laiko ir šiam atsisakius mandato, jį pakeitė E. Pelenis.

Kelmės rajono savivaldybės taryba 1997–2000 m.

Į šios kadencijos rajono atstovaujamąją valdžią rinkimai vyko pagal tą pačią tvarką kaip ir 1995 m., tik pakeitus Konstituciją įgaliojimų laikas buvo 3 metai. Tarybos nariais galėjo būti ir seniūnai. Dešimt mandatų gavo Darbo demokratinė partija, aštuonis – Tėvynės sąjunga, keturis – Krikščionys demokratai ir tris – Demokratai. Pastarosios trys politinės organizacijos sudarė koaliciją ir rajoną valdė dar trejus metus. Meru buvo išrinktas krikščionis demokratas, buvęs mero pavaduotojas J. Staševičius, o mero pavaduotoju – buvęs Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas A. Levickas. Po pirmojo rajono tarybos posėdžio mandato atsisakė P. Pipiras, išrinktas pagal Demokratų partijos sąrašą. Vietoj jo tarybos nariu tapo Demokratų partijos sąraše ketvirtuoju įrašytas A. Šukys.

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Rinkimai vėl vyko pagal proporcinę sistemą trejų metų įgaliojimų laikotarpiui, bet buvo viena esminė naujovė – rinkėjai partijų sudarytą sąrašą galėjo reitinguoti. Šešis mandatus gavo Darbo demokratinė partija, penkis – Naujoji sąjunga, keturis – Krikščionys demokratai, po tris – Tėvynės sąjunga, Valstiečių, Demokratų partijos ir vieną – Liberalų sąjunga. Valdančiąją koaliciją sudarė Darbo demokratinė, Valstiečių partijos ir Naujoji sąjunga. Meru išrinktas Darbo demokratinės partijos rajono skyriaus pirmininkas, ūkininkas Z. Mačernius, pavaduotoju – Naujosios sąjungos atstovas, AB „Kelmės melioracija“ direktorius R. Atkočaitis. 2000 m. pakeitus Vietos savivaldos įstatymą, seniūnai prarado politinio pasitikėjimo statusą ir tapo valstybės tarnautojai – savivaldybės administracijos darbuotojai. Kelmės, Tytuvėnų miestų ir Šaukėnų seniūnai Č. Makauskas, R. Čerkauskas ir A. Šukys atsisakė mandatų, vietoj jų rajono tarybos nariais tapo O. Jautakienė, R. Giržadas bei B. Radavičius. 2000 m. spalio mėnesį Z. Mačernius buvo išrinktas Seimo nariu ir atsisakė mero pareigų. Rajono meru išrinktas rajono tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Šaltenių pagrindinės mokyklos direktorius K. Arvasevičius. Vietoje jo Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku išrinkta krikščionė demokratė V. Leskauskienė. Šios kadencijos pabaigoje, remiantis Konstitucinio Teismo išvadomis, vėl buvo pakeistas Vietos savivaldos įstatymas. Panaikinta rajono valdyba, įsteigtos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybės, į kurias skiriami žmonės tarybos įgaliojimų laikotarpiui. 2003 m. vasario pabaigoje rajono savivaldybės administracijos direktoriumi balsų dauguma paskirtas rajono tarybos Statybos, komunalinio ūkio ir savivaldybės turto valdymo komiteto pirmininkas, SP UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus pavaduotojas B. Paliulis. Jis atsisakė rajono tarybos nario mandato. Administracijos direktoriaus pavaduotoju paskirtas buvęs administratorius P. Barakauskas.

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2003–2007 m.

Komitetų ir tarybos sudėties pakeitimai 2004 m. vyko kelis kartus. Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo (2004-03-26 tarybos posėdis) pasikeitė 8 tarybos nariai. Mandatų atsisakė A. Arlauskas, A. Armonas, A. Armalis, J. Daujotis, S. Dzimidas, R. Kavaliauskas, A. Kvintufelienė, L. Paradnikienė. Į tarybą atėjo dirbti S. Adomavičius, L. Balčiūnienė, V. Grebliauskienė, A. Levickienė, I. Sirusienė, A. Sutkus, A. Teišerskis, V. Verpečinskas. Vyriausiajai rinkimų komisijai 2004 m. priėmus sprendimą Nr. 420, tarybos nario mandato atsisakė V. Grebliauskienė, juo tapo Z. Mačernius.

Įvyko pokyčių ir komitetų struktūroje. Praktiškai keitėsi visų komitetų sudėtis. Švietimo, kultūros ir sporto, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos, Kaimo reikalų, ekologijos ir verslo komitetų sudėtis 2004 m. buvo keičiama du kartus (rajono tarybos 2003 m. balandžio 18 d. sprendimas Nr. T-10, 2004 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T-86, 2004 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T-320).

Rajono savivaldybės administracijos struktūroje įsteigta Centralizuota vidaus audito tarnyba ir žemės ūkio specialistų etatai seniūnijose (2004 m. sausio 23 d. sprendimas Nr. T-1).

Rajono savivaldybės tarybos, komitetų bei administracijos sudėties pakeitimų 2005 m. nebuvo.

Rajono savivaldybės tarybos, komitetų sudėties pakeitimų 2006 m. nebuvo. Rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-284 buvo pakeistas Etikos, teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų komiteto pavadinimas į Teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų. 2006 m. gruodžio 28 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-431 administracijos struktūroje įsteigta Paveldosaugos tarnyba (nuo 2008 m. – Paveldosaugos skyrius).

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2007–2011 m.

Rajono savivaldybės tarybos, komitetų, administracijos sudėties pakeitimai įvyko po 2007 m. rinkimų į rajono savivaldybės tarybą. Kelmės rajono tarybą sudaro 25 nariai: du – Liberalų ir centro sąjungos, trys – partijos Tvarka ir teisingumas, aštuoni – Lietuvos socialdemokratų sąjungos, trys – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, trys – Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), du – Darbo partijos, du – Naujosios sąjungos (socialliberalai). Pirmasis naujai išrinktos tarybos posėdis įvyko 2007 m. balandžio 11 d., jo metu rajono savivaldybės meru trečiajai kadencijai išrinktas Kostas Arvasevičius, mero pavaduotojais paskirti Romas Atkočaitis ir Zenonas Mačernius, rajono savivaldybės administracijos direktoriumi – Gipoldas Karklelis, jo pavaduotoja – Dalia Miklovienė. Rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-122 buvo pakeistas komitetų skaičius, pavadinimai. Suformuoti 6 komitetai, atsisakyta Teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų komiteto.

2007 m. balandžio 2 d. atsistatydino A. Armalis, A. Sutkus, B. Paliulis, S. Adomavičius, G. Karklelis, J. Rimkus, mandato atsisakė S. Ivanauskienė, E. Simonavičius, V. Ivanauskas, Z. Ašmys. 2008 m. vasario 6 d. atsistatydino L. Balčiūnienė, S. Bružas atsisakė mandato. 2008 m. lapkričio 14 d. atsistatydino A. Račas. 2009 m. vasario 20 d. O. Šležaitę pakeitė Z. Mikutis. 

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2011–2015 m.

Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus vykdė 25 rajono savivaldybės tarybos nariai (7 išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų, 5 – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, 3 – Liberalų ir centro sąjungos, 3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 2 – Darbo partijos, 2 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 2 – partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašus ir vienas save išsikėlęs asmuo – Izidorius Šimkus). Tarybos nariai dirbo šiose frakcijose: Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (opozicinė, 3 nariai), Valstiečių ir žaliųjų (opozicinė, 6 nariai), Socialdemokratų (7 nariai), Jungtinė Liberalų-Tvarkos ir teisingumo (7 nariai). Valdančiosios daugumos koaliciją „Už bendrą darbą“ sudarė 14 narių iš 4 partijų: Lietuvos socialdemokratų partijos, Liberalų ir centro sąjungos, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, partijos „Tvarka ir teisingumas“.

2011-2015 m. rajono taryboje įvyko šie pasikeitimai:

2011 m. balandžio 12 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-95 savivaldybės meru išrinktas Kostas Arvasevičius, sprendimu Nr. T-96 savivaldybės mero pavaduotoju paskirtas Kęstutis Bilius.

2012 m. kovo 22 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-74 administracijos direktorius Zenonas Mačernius, paskirtas eiti direktoriaus pareigas savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-97, buvo atlestas iš pareigų. 2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-118 administracijos direktore paskirta Irena Sirusienė. Ji atsisakė tarybos nario mandato. Administracijos direktoriaus pavaduotoju 2011 m. balandžio 19 d. tarybos sprendimu Nr. T-98 paskirtas Vincas Metrikis.

Rajono savivaldybės taryba 2012 m. gegužės 31 d. posėdyje sprendimu Nr. T-195 atleido iš pareigų ketvirtą kadenciją (nuo 2000 m.) dirbusį Kelmės rajono savivaldybės merą Kostą Arvasevičių. K. Arvasevičius atsisakė tarybos nario mandato. Merui Kostui Arvasevičiui 2012 m. spalio 5 d. įteikta Lietuvos savivaldybės asociacijos įsteigta nominacija – Auksinės krivūlės riterio ženklas.

Socialdemokratas Vaclovas Andrulis 2012 m. birželio 28 d. rajono tarybos posėdyje davęs priesaiką tapo tarybos nariu ir tarybos sprendimu Nr. T-190 buvo išrinktas Kelmės rajono savivaldybės meru.

2014 m. atsistatydinus tarybos nariui Sauliui Barauskiui ir Vyriausiajai rinkimų komisijai pripažinus tarybos nario įgaliojimus nutrūkusius prieš terminą, tarybos nariu tapo Vygandas Každailis, išrinktas pagal partijos „Tvarka ir teisingumas“ iškeltų kandidatų sąrašą, priesaiką davė 2014 m. gegužės 23 d. tarybos posėdyje. Atitinkamai pasikeitė Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėtis.

Kolegiją sudarė 9 tarybos nariai, jos sudėtis 2011-2015 m. nesikeitė: Vaclovas Andrulis, Kęstutis Bilius, Petras Beresnevičius, Albertas Brazas, Zenonas Mačernius, Borisas Markulis, Petras Račkauskas, Izidorius Šimkus, Egidijus Ūksas.

2011-2015 metų politinės kadencijos laikotarpiu savivaldybės tarybos nariai dirbo šešiuose komitetuose: Biudžeto ir investicijų, Kaimo reikalų ir verslo, Kontrolės, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos, Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: