Spausdinti puslapio vidurį
Kelmės apyl. seniūnijos specialistas socialiniam darbui (2017-04-12, A-388)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą.
 2.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
 3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir rašyti.
 4. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
 5. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Priima iš seniūnijos gyventojų prašymus ir kitus dokumentus, būtinus gauti pašalpoms bei išmokoms pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą, Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintus išmokų, mokamų iš savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašus, suveda duomenis į informacinių sistemų „Parama“ ir SPIS duomenų bazes. Priėmus dokumentus privalo padaryti ir patvirtinti šių dokumentų kopijas.
 2. Tikrina informaciją, ją atspausdina, formuoja išmokų gavėjų bylas apie šeimos (vieno gyvenančio asmens), kuris kreipiasi paramos, deklaruotą gyvenamąją vietą, apie turimą nekilnojamąjį turtą, apie asmens turimas įregistruotas transporto priemones, gaunamas pajamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos darbo biržos, Nacionalinės mokėjimų agentūros ir kitų institucijų vadovaudamasis duomenų teikimo sutartimis, sudarytomis teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Paruošia išmokų gavėjų bylas ir perduoda Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam specialistui išmokoms skirti.
 4. Tvarko išmokų gavėjų, kurių išmokų mokėjimas pasibaigęs, bylas pagal Archyvų departamento reikalavimus.
 5. Pildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas. Vertina senyvo amžiaus, suaugusio asmens su negalia, vaiko su negalia socialinės globos poreikį. Laiku užtikrina socialinių paslaugų poreikių nustatymą. Teikia išvadas dėl socialinių paslaugų teikimo.
 6. Paruošia socialinių paslaugų gavėjų bylas ir perduoda Socialinės paramos skyriaus vyriausiajam specialistui socialinėms paslaugoms skirti.
 7. Kontroliuoja seniūnijos teritorijoje teikiamų pagalbos į namus paslaugų kokybę.
 8. Priima iš seniūnijos gyventojų prašymus skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, įsivaikinusioms, išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų, rengia dokumentus ir perduoda Socialinės paramos skyriui.
 9. Priima dokumentus iš gyventojų, kurie kreipiasi dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo. Nustato asmens specialiuosius poreikius.
 10. Priima iš seniūnijos gyventojų dokumentus dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo, juos teikia Socialinės paramos skyriui.
 11. Ieško su asmeniu (šeima) socialinių problemų sprendimo būdų, kartu su asmeniu (šeima) analizuoja jų pobūdį, suteikdamas jiems reikalingos informacijos.
 12. Tarpininkauja asmeniui (šeimai) tarp institucijų, įstaigų.
 13. Pagal kompetenciją konsultuoja asmenį (šeimą), globėją ar rūpintoją socialinių pašalpų, kompensacijų, socialinių paslaugų ir kitų išmokų skyrimo klausimais, jiems tarpininkauja, pagal galimybes atstovauja asmens (šeimos) interesams.
 14. Lanko įvairių socialinių grupių asmenis (vienišus, neįgalius, našlaičius, priskiriamus socialinės rizikos grupėms), gyvenančius seniūnijos teritorijoje, tvarko jų apskaitos dokumentus, nustato iškilusias problemas, ieško sprendimo būdų.
 15. Bendradarbiauja su įvairomis įstaigomis, institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimais.
 16. Konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinių paslaugų, piniginės socialinės paramos, išmokų skyrimo ir kitais klausimais.
 17. Tikrina asmenų, kurie kreipiasi dėl piniginės paramos ir socialinių paslaugų, gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašo buities tyrimo aktus.
 18. Tiria gyventojų skundus įvairiais piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais.
 19. Teikia seniūnui informaciją ir ataskaitas pagal savo darbo sritį.
 20. Vykdydamas savo funkcijas, esant reikalui, vairuoja tarnybinį automobilį.
 21. Vykdo kitus seniūno ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio žodinius ar raštiškus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: