Spausdinti puslapio vidurį
S-13 Tikslinių kompensacijų skyrimas

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

S-13

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Tikslinių kompensacijų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenys, turintys teisę gauti tikslinę kompensaciją:
1. Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
2. Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Tikslinių kompensacijų dydžiai:
1.Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,- 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (296,40 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis,- 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (216,60 Eur).
2. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,- 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (125,40 Eur);
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis,- 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (68,40 Eur);

Mirus tikslinės kompensacijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi, išmokama mirusio tikslinės kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija ir tikslinė kompensacija už tą mėnesį, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas mirė. Kitos tikslinės kompensacijos gavėjui priklausančios apskaičiuotos tikslinės kompensacijos sumos, kurios jam nebuvo išmokėtos dėl mirties, išmokamos įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusio asmens turtas, pateikusiems paveldėjimo teisės liudijimą, ir (ar) mirusįjį pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą.

5.

Paslaugų tipas

Neelektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos

6.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Tikslinių kompensacijų įstatymas 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2507;
Lietuvos Respublikos Tikslinių kompensacijų įstatymo Nr. XII-2507 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas 2019 m. rugpjūčio 20 d. Nr. XIII-2416

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo pateikia socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą ir šiuos dokumentus:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
- jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, - jo gimimą patvirtinantį dokumentą arba šio dokumento kopiją,
-jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas,  – dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas;
Nesant duomenų valstybės informacinės sistemos registruose pateikiama:
- pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
- neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma arba jos kopija.
- banko sąskaitos numeris;
- kiti dokumentai pagal aplinkybes, lemiančias asmens teisę į tikslinę kompensaciją.

8.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

prašymą SP-6 forma (pildomas Socialinės paramos skyriuje ar gyvenamosios vietos seniūnijoje arba pateikiamas elektroniniu būdu) ir pateikti dokumentus, nurodytus 7 punkte, išskyrus dokumentus, kurių duomenys gaunami iš valstybės registrų.

9.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius:

Jolanta Dausinienė, vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 066, el.p. jolanta.dausiniene@kelme.lt

Salomėja Sakaitė, vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 066, salomėja.sakaite@kelme.lt

Danguolė Gedminienė, vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 066,  el. p. danguole.gedminiene@kelme.lt

Vitalija Mikalauskienė, vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69065, el.p. vitalija.mikalauskienė@kelme.lt

Ligita Balvočienė, vyriausioji specialistė išmokoms,
tel. (8 427) 69 066, el. p. ligita.balvociene@kelme.lt

Steponas Tamkus, vyriausiasis specialistas išmokoms,
tel. (8 427) 69 065,    steponas.tamkus@kelme.lt

10.

Administracinės paslaugos vadovas

Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja,
tel. (8 427) 69 065,
el. p. reda.kazdailiene@kelme.lt

11.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti šalpos išmoką su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo.

12.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

13.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas forma SP-6. Būtina pateikti informaciją apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, ko asmuo pageidauja, pateikiamų dokumentų sąrašas.

14.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Socialinės paramos informacinė sistema.
Paslauga teikiama elektroniniu būdu.

15.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.
Piliečiui atvykus į Socialinės paramos skyrių, įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe.
Įgaliotas tarnautojas patikrina, ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai).
Įsitikinus asmens tapatybe ir, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimo terminus, dydį.

16.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Informacija saugoma administracinės paslaugos gavėjo byloje 24.4

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Birželis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: