Spausdinti puslapio vidurį
Savivaldybės tarybos 2021-06-22 posėdžio sprendimų projektai

 

Registravimo
data 
Registra-
vimo
Nr.
Pavadinimas
2021-06-16 T1-250 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
2021-06-16 T1-249 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Maironių mokyklos pritaikymas tradicinių amatų centro plėtrai“
Aiškinamasis raštas
2021-06-16 T1-248 Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-15 T1-247 Dėl Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2021–2023 metų priemonių plano patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Planas
2021-06-14 T1-246 Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos „Tytuvėnų piligrimų centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime
Aiškinamasis raštas
Raštas dalininkams
2021-06-14 T1-245 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos ir Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelio-darželio reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Užvenčio mokyklos salygos
Vaiguvos mokyklos salygos
Nuostatai
2021-06-14 T1-244 Dėl projekto „Sporto salės atnaujinimas Užvenčio gimnazijoje“ rengimo ir įgyvendinimo
Aiškinamasis raštas
Prašymas
Jungtinės veiklos sutarties projektas
2021-06-14 T1-243 Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių regiono integruotą teritorijų vystymo programą
Aiškinamasis raštas
2021-06-14 T1-242 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-14 T1-241 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-89 „Dėl Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-11 T1-240 Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-11 T1-239 Dėl pritarimo Kelmės miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017–2020 metų ataskaitai
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-11 T1-238 Dėl pritarimo Užvenčio miesto, Dvarčiaus ir Girnikų kaimų teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017–2020 metų ataskaitai 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-11 T1-237 Dėl pritarimo Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017–2020 metų ataskaitai
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-11 T1-236 Dėl pritarimo Tytuvėnų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2017–2020 metų ataskaitai
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-11 T1-235 Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-11 T1-234 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos nekilnojamojo turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-11 T1-233 Dėl Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos turto perdavimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-10 T1-232 Dėl pritarimo investuoti į uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės vanduo“
Aiškinamasis raštas
2021-06-10 T1-231 Dėl Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos naudoto valstybės turto nurašymo
Aiškinamasis raštas
2021-06-10 T1-230 Dėl statinių pripažinimo nereikalingais, netinkamais naudoti ir leidimo juos užkonservuoti ar likviduoti
Aiškinamasis raštas
2021-06-10 T1-229 Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 
Aiškinamasis raštas 
1 priedas
2 priedas
3 priedas
2021-06-10 T1-228 Dėl Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-10 T1-227 Dėl Kelmės rajoną reprezentuojančių renginių sąrašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-10 T1-226 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-404 „Dėl pavedimo vežti keleivius autobusais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais ir sutarties sudarymo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-10 T1-225 Dėl maksimalių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių Kelmės rajono gyventojams nustatymo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-09 T1-224 Dėl Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių etatų normatyvų patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-09 T1-223 Dėl Kelmės rajono savivaldybės gabių mokslui ir talentingų vaikų ugdymo ir skatinimo programos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
Programa
2021-06-09 T1-222 Dėl grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais nustatymo Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijų Muzikos skyriuose
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-09 T1-221 Dėl Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-09 T1-220 Dėl Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-09 T1-219 Dėl Kelmės mažojo teatro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-09 T1-218 Dėl Kelmės krašto muziejaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-09 T1-217 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-08 T1-216 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Aiškinamasis raštas
Priedas
2021-06-08 T1-215 Dėl grupių komplektavimo viešojoje įstaigoje Kelmės sporto centre 2021–2022 mokslo metais
Aiškinamasis raštas
2021-06-08 T1-214 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo
2021-06-08 T1-213 Dėl Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-08 T1-212 Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl leidimo vykdyti formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas Kelmės meno mokykloje, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijų Muzikos skyriuose“ pakeitimo
Aiškinamasis raštas
2021-06-08 T1-211 Dėl Kelmės r. Pakražančio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-08 T1-210 Dėl Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-08 T1-209 Dėl Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-08 T1-208 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Aprašas
2021-06-08 T1-207 Dėl Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-07 T1-206 Dėl biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-03 T1-205 Dėl Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-03 T1-204 Dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo 
Aiškinamasis raštas
Ataskaita
2021-06-03 T1-203

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio nustatymo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma

2021-06-03 T1-202 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 
Aiškinamasis raštas
Priedas
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-06-03 T1-201 Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 
Aiškinamasis raštas 
Antikorupcinio vertinimo pažyma
2021-06-01 T1-200 Dėl paskolos lėšų, skirtų investicijų projektams finansuoti, perskirstymo
Aiškinamasis raštas

 

Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Rugpjūtis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: